Ledamöter i TS

Sammankallande, kontaktperson:

 

Övriga ledamöter i TS:

Mia Cangren Malmberg
Helene Apelqvist

Anna-Mia Jonsson

 

Instruktion för TS

TÄVLINGSSEKTORN (TS)

 

Sektorn svarar för

 

 • Genomförande av officiella och inofficiella tävlingar
 • Anskaffande av funktionärer till tävlingar
 • Anskaffande av marker för tävlingar m m och fortlöpande kontakter med markägare m fl i dessa frågor
 • Anskaffande av aspiranter för utbildning till tävlingsfunktionärer och genom­förande av denna utbildning
 • Vidareutbildning av tävlingsekipage efter appellklass och lydnadsklass II
 • Att träningsgrupper bildas, och administrationen av dessa
 • Förande av resultatlista, -tavla och annan tävlingsstatistik
 • Inköp av priser till tävlingar
 • Lämna förslag till lag vid lagtävlingar
 • Utarbetande av förslag till tävlingsverksamhet påföljande år att inlämnas till styrelsen under mars månad
 • Förslag till och anhållan om medel för inköp hos styrelsen
 • Utarbetande av verksamhetsberättelse för innevarande år samt verksamhetsplan och budget för nästkommande årsamt inriktning för året därefter
 • Skriftlig rapport till styrelsen inför varje styrelsemöte