Ledamöter i RUS

Sammankallande, kontaktperson:

Mia Cangren Malmberg 070-321 60 65 
Mentalbeskrivare.

 

Övriga ledamöter i RUS:

Åsa Lind - mentalbeskrivare samt mentaltestdomare

Kent Lind - testledare MH

Bengt Hassler - figurant

Tommy Johansson figurant

Maria Mildh - figurant

Helen Apelqvist -figurant

 

RUS - länkar

Instruktion för RUS

RASUTVECKLINGSSEKTORN

(RUS)

 

Sektorn svarar för

 

  • Att MH och ev. korning arrangeras
  • Utbildning av funktionärer för mentalprov och tester
  • Spridning av information om brukshundraserna
  • Skapandet av en god kontakt med rasklubbar
  • Planering och genomförande av utställningar
  • Utbildning av funktionärer för utställningar
  • Förslag till och anhållan om medel för inköp hos styrelsen
  • Utarbetande av verksamhetsberättelse för innevarande år samt verksamhetsplan och budget för nästkommande årsamt inriktning för året därefter
  • Skriftlig rapport till styrelsen inför varje styrelsemöte

Info från RUS

MH 2022

2/4 bokat för uppfödare

9/4 bokat för uppfödare

14/5 bokat för uppdfödare

3/9 bokat för uppfödare

1/10 allmänt

Klubbmedlemmars hundar ordnar vi plats åt när det behövs !

När man ska vara med på MH måste man anmäla sig via SBK prov och tävling där man skapar ett konto åt sin hund -följ anvisningarna där så löser det sig   anmäl ej via mejl till klubben !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skott förekommer hela dagen, däremot blir det ingen skotträning kl 10.

MH står för Mentalbeskrivning Hund. Varje hund går en bana med olika retningar, t.ex. lek, skrammel, uppflygande overall, spöken och skott. Hundens reaktion noteras, liksom hundens förmåga att avreagera.

Man kan gå med en hund som åskådare, det är intressant! Om man vill göra det måste man följa med den hunden genom hela testet, det tar ca 30 minuter. (Man får alltså inte komma och gå medan ett test pågår, men man kan välja att gå med en eller flera hundar.)

Eftersom skottfasthet prövas på MH kommer det att förekomma skott under hela dagen. Den vanliga skotträningen kl 10 uteblir. Vill du träna skott med din hund kan du passa på när det är MH, men du måste hålla din hund ifrån själva MH-banan.

Läs mer...

Om MH och korning

MH och KORNING - Hundars mentalitet

Svenska Brukshundklubben är en föregångare vad gäller att utveckla tester för att få bättre kunskap om hundars mentalitet. Resultaten från våra tester hjälper inte bara oss att förbättra vårt avelsarbete utan också forskningen att förstå hundars mentalitet.

Mentalbeskrivning Hund (MH)

Mentalbeskrivning Hund (MH) är den testform som används för att få en bra bild av hundarnas mentalitet. Den här testformen har också rönt ett stort intresse utanför Sverige. Alla hundägare har möjlighet att anmäla sin hund till MH och de ger hund-ägaren en bra bild av vem hunden är i andra änden av kopplet.

För att uppnå de höga krav som Svenska Brukshundklubben ställer på bruksrasernas avelsprogram finns det krav på att hundar (över 18 månaders ålder) har genomgått MH om man t ex vill tävla Bruksprov, genomföra tjänstehunds-utbildning eller bedriva avel.

MH har genomgått omfattande undersökning i flera omgångar av forskare, vilket resulterat i en unik sammanställning över beskrivna hundar. dessa utgör ett bra underlag när rasklubbarna gör utvärderingar på sitt avelsarbete.

MH är inget test där hunden blir godkänd eller underkänd, utan är en beskrivning som protokollförs.

Korning

Korning utvecklades som kontrollfunktion för brukshundar för länge sedan och innehöll från början tre delar, en mentaldel, en exteriördel och en veterinär kontrolldel (HD-röntgen). Idag har man skilt på kontrollerna och veterinärkontrollen är en egen del och våra prov en annan del. Idag ingår en mentaldel och en exteriördel.

SBK:s korningsdiplom tilldelas  tik med minst fem korade avkommor, hane med minst 15 korade avkommor och uppfödare med minst 10 korade avkommor. Diplomet söks via rasklubben som verifierar uppgifterna och skicka ansökan till SBK. 
Diplom till enskilda hundar finns inte hos SBK men många rasklubbar gratifierar hundar som korats genom diplom.
Korningen är öppen för SBK:s raser.   

(SSPK - Schanuzer-Pincherklubbens raser är de enda utanför SBK som kan arrangera korning  och dessa korningar är öppna endast för klubbens raser)

Mentaltest

Mentaldelen kallas i dagligt tal för mentaltest. Hunden måste vara mellan 18 och 48 månader för att delta. Mentaltesten innehåller delar såsom samarbete, social själv-säkerhet, rädslor etc. Två domare bedömer hunden utifrån ett poängsystem och hunden får godkänt eller icke godkänt.
Från 2012-01-01 är mentaldelen uppdelad i två delar där minimipoäng måste finnas i båda delarna för att bli godkänd.

Exteriörbeskrivning

En exteriörbeskrivare eller en exteriördomare går igenom hunden och bedömer hur den ser ut utifrån rasstandarden (ett dokument som beskriver hur en ras ska se ut). Beskrivaren fyller i ett omfattande protokoll. antingen blir hunden godkänd eller icke godkänd på exteriördelen.

Om hunden blir godkänd i både mentaldel och exteriördelen erhåller hunden titeln korad vilket är mycket meriterande.