Klubbmästare 2019

 

prispall

 
Bruks - Kerstin Thuvesson & Cassie
Lydnad - Helene Apelqvist & Dixie
Rallylydnad - Eva Rangwe & Snövit
Agility - Helene Apelqvist & Cleo
Nosework - Helene Apelqvist & Dixie

 

Blåbärsmästare 2019

 
Bruks - Angelina Haller & Uffra
Lydnad - Olle Park & Arina
Rallylydnad - Anja Skog & Driva
Agility - Ingrid Wigur & Helga
Nosework - Gun Holmberg & Alice

 

Läs hela resultatlistan här.

Stort grattis alla!

Uppsluppen

 

KM tidigare år

Klicka på aktuellt år för att se hela resultatlistan:

2019

2018

2017

2016

2015

2014

 

REGLER FÖR KLUBBMÄSTERSKAP

Flens Brukshundklubb


GENERELLA REGLER

Där inget annat framgår i detta dokument gäller regler för officiell tävling.

För deltagande krävs medlemskap i Flens Brukshundklubb samt att ekipaget tävlar för Flens Brukshundklubb. Samtliga deltagare skall även inneha minst en funktionärsuppgift. Denna funktionärsuppgift kan behöva genomföras en annan dag än den dag deltagaren själv tävlar. Det innebär att KM skall ses som en hel tävling där grenarna fördelas på en hel helg och att varje deltagare skall vara tillgänglig för att hjälpa till både lördag och söndag. Dock skall det finnas möjlighet att framföra önskemål om funktionärsdag på anmälningsformuläret.

KM arrangeras en helg på hösten. KM inleds på lördagsmorgonen och avslutas på söndagseftermiddagen med prisutdelning i samband med förtäring och trevligt umgänge.

Pris i form av pokaler och/eller plaketter utgår till 1:an, 2:an och 3:an i varje gren. Dessa priser delas ut vid årsmötet.

KM arrangeras i fem grenar; bruks (spår och sök), lydnad, rallylydnad, agility och nose work. Ekipagen har rätt att deltaga i flera grenar men inte i flera klasser per gren. För varje gren räknas samtliga klassers resultat samman till en för grenen gemensam resultatlista. Av detta följer att klubben korar fem ordinarie klubbmästare under förutsättning att det finns deltagare som uppfyller minimikraven resultatmässigt i alla grenar/klasser.

Därutöver arrangeras blåbärstävling i samma grenar som ordinarie KM. Vinnaren i blåbärstävlingen blir Årets Blåbär i respektive gren. För blåbärstävlingen gäller att varje hund endast får deltaga i blåbärsklassen en gång i respektive gren, om föraren önskar deltaga året efter måste ekipaget tävla i ordinarie KM även om hunden ännu inte har startat på officiell tävling. 

KM bedöms av domare som vid behov tas utifrån. Domare och tävlingsledare behöver ej vara auktoriserade, men ska ha god kunskap om sina grenar.

Anmälan sker via formulär på hemsidan. Anmälan samt startavgift skall vara klubben tillhanda senast tre veckor innan KM:s startdag. Anmälan är bindande och startavgiften återbetalas endast enligt de regler som gäller för officiell tävling.

Tävlingssektorn beslutar om startavgiftens storlek. Om samma person anmäler sig till flera grenar och/eller med flera hundar är avgiften för de tillkommande starterna reducerad.

Exempel: Om grundstartavgiften är 50 kr och tillkommande starter kostar 20 kr, och föraren anmäler sig med två hundar i en gren och med en hund i en annan gren, blir det totalt tre starter som kostar 50+20+20=90 kr.

Mat i samband med prisutdelningen ingår i avgiften. Funktionärer som inte tävlar själva bjuds på maten. Publik och övriga medlemmar som önskar vara med och äta kan göra det för samma belopp som grundstartavgiften är på.

Inga skott förekommer.
Löptikar har rätt att deltaga i alla grenar.

 

GRENSPECIFIKA REGLER - BRUKS

Ekipaget kan välja att tävla i spår eller sök, dock inte i båda. För att tävla om titeln klubbmästare skall man ha godkänt på specialen. Spåren har direktpåsläpp i alla klasser, detta bedöms ej.

Blåbärsklassen är öppen för alla hundar som aldrig har tävlat spår/sök officiellt. Det ekipage som har högst medelpoäng i blåbärsklassen blir blåbärsmästare.

Appellklassen är öppen för den som skulle ha tävlat appell eller lägre på officiell tävling. Högre-klassen är öppen för den som skulle ha tävlat högre eller elit på officiell tävling. Platsliggning utgår.

Det ekipage som har högst medelpoäng av samtliga tävlande i appell och högre oavsett gren blir klubbmästare. Vid lika medelbetyg vinner det ekipage som har högst betyg i huvudmomentet. Vid lika även där gäller högsta medelbetyget i specialmomentet budföring respektive uppletande.

Klass Spår Sök Koeff
sp/sö
Upplet/
budför
Koeff Lydnad Lydn koeff Tot koeff
Blåbär 100 m 1 vinkel, 1 pinne + slut

50 m ruta,
1 öppen figurant

6 Budföring 25 meter 2 Linförighet, inkalln, hopp 8 16
Appell 500 m, 5 pinnar + slut 100 m ruta, 3 fig enligt lägre 10 Budföring enligt Akl 5 Appellydnad exkl platsliggn 15 30
Högre 500 m, 5 pinnar + slut 100 m ruta, 3 fig enligt lägre 10 Upplet enligt Hkl 5 Högrelydnad exkl platsliggn 15 30
 
Bedömning av spår appell/högre Bedömning av blåbärsspår
5 + slut maxbetyg 10 1 + slut maxbetyg 10
4 + slut maxbetyg 9 0 + slut maxbetyg 7
3 + slut maxbetyg 8 Ingen slutpinne = underkänt
Minst 2 + slut för godkänt och maxbetyg 6  

 

GRENSPECIFIKA REGLER - LYDNAD

Blåbärsklassen är öppen för alla hundar som aldrig har tävlat lydnad officiellt. Det ekipage som har högst medelpoäng i blåbärsklassen blir blåbärsmästare.

S-1 är öppen för den som skulle ha tävlat i startklass eller klass 1 på off tävling. Sitt i grupp utgår.
2-3 är öppen för den som skulle ha tävlat i klass 2 eller 3 på officiell tävling. Svårighetsgraden anpassas till ekipaget enl tabellen. Helhetsintryck och gruppmoment utgår.

Det ekipage som har högst medelpoäng av samtliga tävlande i klass S-1 och 2-3 blir klubbmästare. Vid lika poäng vinner det ekipage som har högst betyg i följsamhet respektive fritt följ.

Blåbärsklass Koeff Klass S-1 Koeff Klass 2-3 Koeff
Följsamhet 3 Följsamhet resp fritt följ (enl start resp 1) 3 Fritt följ (enl 2 resp 3) 3
---   Sitt (start) resp stå, sitt eller ligg u marsch (1) 3 L resp Z - stå/sitt/ligg u marsch 3
Inkallning 15 m 3 Inkallning från sitt 20 m
3
Inkallning m stå (och ligg) 4
---   ---   Rutan (enl klass 2 för alla) 4
---  

Apportering (enl start resp 1)

3 App m dir (enl 2 men 2/3 app) 3
---   Fjärr (enl start resp 1) 3 Vittring (enl klass 2 för alla) 4
Hopp 2 Hopp 3 Fjärr (10 resp 15 m) 4
Helhetsintryck 2 Helhetsintryck 2 Hopp-apport metall 3
Summa koeff 10 Summa koeff 20 Summa koeff 28

 

GRENSPECIFIKA REGLER - RALLYLYDNAD

Blåbärsklassen är öppen för alla hundar som aldrig har tävlat rallylydnad officiellt. Banan består av 5 - 7 skyltar ur nybörjarklassen, dock inga tempoväxlingar. Det ekipage som har högst poäng i blåbärsklassen blir blåbärsmästare.

N-F är öppen för den som skulle ha tävlat i nybörjarklass eller fortsättningsklass på officiell tävling. Banan är en kombination av nybörjarklass och fortsättningsklass med skyltar från båda klasserna.

A-M är öppen för den som skulle ha tävlat i avancerad eller mästarklass på officiell tävling. Banan är en kombination av avancerad och mästarklass med skyltar från båda klasserna.

Det ekipage som har högst poäng av samtliga tävlande i N-F och A-M blir klubbmästare.

Vid lika poäng vinner det ekipage som har minst eller inget avdrag i första hand i det slalom som ingår, i andra hand i den spiral som ingår och i tredje hand i den/de front(er) som ingår. Vid lika poäng även där vinner det ekipage som tävlar i den högsta klassen. Kan en klubbmästare trots detta fortfarande inte utses, beslutar domaren om tre utslagsgivande moment som ska genomföras av de tävlande som har lika poäng.

 

GRENSPECIFIKA REGLER - AGILITY

För alla deltagare gäller att hunden vid deltagandet skall vara minst 18 månader. Förare och hund skall ha god hinderkännedom.

Vid KM indelas hundarna i tre storleksklasser - small, medium och large.

Blåbärsklassen är öppen för alla hundar som aldrig har tävlat agility officiellt. Banan är en enklare version av hoppklass 1. Det ekipage som har det bästa resultatet i blåbärsklassen blir blåbärsmästare.

Övriga ekipage tävlar i en hoppklass och agilityklass. Svårigheten på banorna skall motsvara ungefär klass 1.

Det ekipage som har det sammanlagda bästa resultatet av samtliga tävlande blir klubbmästare. Om ingen skulle ha resultat i bägge loppen kör vinnarna i Hopp och Agility ett utslagslopp i Hopp som i förväg förberetts av domaren. Banan skall vara avpassad så att den är lika svår oavsett storleksklass.

 

GRENSPECIFIKA REGLER - NOSE WORK

Blåbärsklassen är öppen för alla hundar som aldrig har tävlat nose work officiellt. Doftprov krävs ej. Blåbärsklassen består av 2 sök som bedöms efter officiella regler. Det ekipage som har högst poäng i blåbärsklassen blir blåbärsmästare.

Övriga ekipage tävlar och bedöms enligt officiella regler förutom att det inte måste vara fyra olika sök. Istället kan det t ex vara 4 utomhussök. Klass 1 och 2 har samma sökområde men i klass 2 kan det läggas till ytterligare gömma.

Det ekipage som har högst poäng av samtliga tävlande i alla klasser förutom blåbärsklassen blir klubbmästare. Vid lika poäng vinner det ekipage som tävlar i högsta klassen. Vid lika poäng även där vinner det ekipage som har bästa tiden.

 

Resultat KM Bruks 2019 -------------------------------------------------

1
Kerstin Thuvesson & Cassie
8,92
2
Anja Skog & Dolly
8,88
3
Eva Rangwe & Edvin
8,25
4
Lennart Karlsson & Lisen
7,96
Helene Apelqvist & Cleo
7,71
6
Ingrid Wigur & Lin
7,54
7
Helene Apelqvist & Dixie
7,50 
8
Gunnel Landsberg & Tyra
6,92 
9
Ingrid Wigur & Helga
6,50 
10
Mia Cangren Malmberg & Messi
3,33 
 

Resultat KM Lydnad 2019 -----------------------------------------------

1
Helene Apelqvist & Dixie
9,48
2
Eva Rangwe & Edvin
8,75
3
Gun Holmberg & Alice
8,40
4
Kerstin Thuvesson & Cassie
8,15
5
Gunnel Landsberg & Tyra
8,10
6
Anja Skog & Driva
7,84
7
Hillevi Lööw & Lotta
7,50
8
Eva Rangwe & Snövit
6,89
9
Helene Apelqvist & Cleo
6,16
10
Lisbet Ryding & Kajsa
5,90
11
Angelina Haller & Uffra
5,30
12
Gunnel Landsberg & Cocos
5,18 
13
Mia Cangren Malmberg & Messi
5,10 
 

Resultat KM Rallylydnad 2019 ----------------------------------------

1
Eva Rangwe & Snövit 
96
2
Helene Apelqvist & Cleo
93
3
Helene Apelqvist & Dixie
88
4
Yvonne Karlsson & Nova
85
5
Anja Skog & Dolly
79
Eva Rangwe & Edvin
74
 

Resultat KM Agility 2019 -----------------------------------------------

1
Helene Apelqvist & Cleo
0
38,25
2
Eva Rangwe & Edvin
5
42,75
 

Resultat KM Nosework 2019 ------------------------------------------

1
Helene Apelqvist & Dixie
75
  2
  3.12,96
2
Lisbet Ryding & Kajsa
75
  3
  4.55,44
3
Helene Apelqvist & Cleo 
50
  2
  5.26,34
4
Mia Cangren Malmberg & Inka
50
  4
  4.24,18
 

Blåbärsmästare 2019

 

BRUKS -----------------------------------------------------------------------

1
Angelina Haller & Uffra
 7,75
2
Hillevi Lööw & Lotta
4,25
3
Ingrid Wigur & Goah
4,06
 

LYDNAD ---------------------------------------------------------------------

1
Olle Park & Arina
8,10
2
Kicki Eriksson & Wille
6,20
 
Yvonne Karlsson & Nova
Disk
 

RALLYLYDNAD -----------------------------------------------------------

1
Anja Skog & Driva
87
2
Maria Mildh & Arina
84
Kerstin Thuvesson & Cassie
69
4
Martin Park & Marma
65
5
Hillevi Lööw & Lotta
31
 
Kicki Eriksson & Wille
Disk
 

AGILITY ---------------------------------------------------------------------

1
Ingrid Wigur & Helga
5
45,13
2
Helene Apelqvist & Dixie
15
32,22
 
Kerstin Thuvesson & Cassie
 Disk
 
Angelina Haller & Uffra
 Disk
 
Lisbeth Ryding & Kajsa 
 Disk
 
Ingrid Wigur & Goah
 Disk
 
Maria Mildh & Arina
 Disk
 
Yvonne Karlsson & Nova 
 Disk
 
Kicki Eriksson & Wille 
 Disk
 

NOSEWORK --------------------------------------------------------------

1
Gun Holmberg & Alice
50
   0
0.44,88
2
Yvonne Karlsson & Nova
50
   0
1.07,56
3
Gunnel Landsberg & Tyra
50
   0
1.10,38
4
Angelina Haller & Uffra
50
   0
1.44,70
5
Ewa Carlsson & Blicka
50
   0
2.21,12
6
Kicki Eriksson & Wille
25
   2
2.16,74