Klubbmästare 2018

 

prispall

 
Bruks - Eva Rangwe & Edvin
Lydnad - Angelica Adolfsson & Jippi
Rallylydnad - Eva Rangwe & Snövit
Agility - Helene Apelqvist & Cleo
Nosework - Mia Cangren Malmberg & Inka

 

Klubbmästare Blåbär 2018

 
Bruks - Angelina Haller & Uffra
Lydnad - Hillevi Lööw & Lotta
Rallylydnad - Anja Skog & Driva
Agility - Maarit Bäcklander & Spot
Nosework - Angelina Haller & Uffra

 

Läs hela resultatlistan här.

Stort grattis alla!

Uppsluppen

 

KM tidigare år

Klicka på aktuellt år för att se hela resultatlistan:

2019

2018

2017

2016

2015

2014

 

REGLER FÖR KLUBBMÄSTERSKAP

Flens Brukshundklubb


GENERELLA REGLER

Där inget annat framgår i detta dokument gäller regler för officiell tävling.

För deltagande krävs medlemskap i Flens Brukshundklubb samt att ekipaget tävlar för Flens Brukshundklubb. Samtliga deltagare skall även inneha minst en funktionärsuppgift. Denna funktionärsuppgift kan behöva genomföras en annan dag än den dag deltagaren själv tävlar. Det innebär att KM skall ses som en hel tävling där grenarna fördelas på en hel helg och att varje deltagare skall vara tillgänglig för att hjälpa till både lördag och söndag. Dock skall det finnas möjlighet att framföra önskemål om funktionärsdag på anmälningsformuläret.

KM arrangeras en helg på hösten. KM inleds på lördagsmorgonen och avslutas på söndagseftermiddagen med prisutdelning i samband med förtäring och trevligt umgänge.

Pris i form av pokaler och/eller plaketter utgår till 1:an, 2:an och 3:an i varje gren. Dessa priser delas ut vid årsmötet.

KM arrangeras i fem grenar; bruks (spår och sök), lydnad, rallylydnad, agility och nose work. Ekipagen har rätt att deltaga i flera grenar men inte i flera klasser per gren. För varje gren räknas samtliga klassers resultat samman till en för grenen gemensam resultatlista. Av detta följer att klubben korar fem ordinarie klubbmästare under förutsättning att det finns deltagare som uppfyller minimikraven resultatmässigt i alla grenar/klasser.

Därutöver arrangeras blåbärstävling i samma grenar som ordinarie KM. Vinnaren i blåbärstävlingen blir Årets Blåbär i respektive gren. För blåbärstävlingen gäller att varje hund endast får deltaga i blåbärsklassen en gång i respektive gren, om föraren önskar deltaga året efter måste ekipaget tävla i ordinarie KM även om hunden ännu inte har startat på officiell tävling. 

KM bedöms av domare som vid behov tas utifrån. Domare och tävlingsledare behöver ej vara auktoriserade, men ska ha god kunskap om sina grenar.

Anmälan sker via formulär på hemsidan. Anmälan samt startavgift skall vara klubben tillhanda senast tre veckor innan KM:s startdag. Anmälan är bindande och startavgiften återbetalas endast enligt de regler som gäller för officiell tävling.

Tävlingssektorn beslutar om startavgiftens storlek. Om samma person anmäler sig till flera grenar och/eller med flera hundar är avgiften för de tillkommande starterna reducerad.

Exempel: Om grundstartavgiften är 50 kr och tillkommande starter kostar 20 kr, och föraren anmäler sig med två hundar i en gren och med en hund i en annan gren, blir det totalt tre starter som kostar 50+20+20=90 kr.

Mat i samband med prisutdelningen ingår i avgiften. Funktionärer som inte tävlar själva bjuds på maten. Publik och övriga medlemmar som önskar vara med och äta kan göra det för samma belopp som grundstartavgiften är på.

Inga skott förekommer.
Löptikar har rätt att deltaga i alla grenar.

 

GRENSPECIFIKA REGLER - BRUKS

Ekipaget kan välja att tävla i spår eller sök, dock inte i båda. För att tävla om titeln klubbmästare skall man ha godkänt på specialen. Spåren har direktpåsläpp i alla klasser, detta bedöms ej.

Blåbärsklassen är öppen för alla hundar som aldrig har tävlat spår/sök officiellt. Det ekipage som har högst medelpoäng i blåbärsklassen blir blåbärsmästare.

Appellklassen är öppen för den som skulle ha tävlat appell eller lägre på officiell tävling. Högre-klassen är öppen för den som skulle ha tävlat högre eller elit på officiell tävling. Platsliggning utgår.

Det ekipage som har högst medelpoäng av samtliga tävlande i appell och högre oavsett gren blir klubbmästare. Vid lika medelbetyg vinner det ekipage som har högst betyg i huvudmomentet. Vid lika även där gäller högsta medelbetyget i specialmomentet budföring respektive uppletande.

Klass Spår Sök Koeff
sp/sö
Upplet/
budför
Koeff Lydnad Lydn koeff Tot koeff
Blåbär 100 m 1 vinkel, 1 pinne + slut

50 m ruta,
1 öppen figurant

6 Budföring 25 meter 2 Linförighet, inkalln, hopp 8 16
Appell 500 m, 5 pinnar + slut 100 m ruta, 3 fig enligt lägre 10 Budföring enligt Akl 5 Appellydnad exkl platsliggn 15 30
Högre 500 m, 5 pinnar + slut 100 m ruta, 3 fig enligt lägre 10 Upplet enligt Hkl 5 Högrelydnad exkl platsliggn 15 30
 
Bedömning av spår appell/högre Bedömning av blåbärsspår
5 + slut maxbetyg 10 1 + slut maxbetyg 10
4 + slut maxbetyg 9 0 + slut maxbetyg 7
3 + slut maxbetyg 8 Ingen slutpinne = underkänt
Minst 2 + slut för godkänt och maxbetyg 6  

 

GRENSPECIFIKA REGLER - LYDNAD

Blåbärsklassen är öppen för alla hundar som aldrig har tävlat lydnad officiellt. Det ekipage som har högst medelpoäng i blåbärsklassen blir blåbärsmästare.

S-1 är öppen för den som skulle ha tävlat i startklass eller klass 1 på off tävling. Sitt i grupp utgår.
2-3 är öppen för den som skulle ha tävlat i klass 2 eller 3 på officiell tävling. Svårighetsgraden anpassas till ekipaget enl tabellen. Helhetsintryck och gruppmoment utgår.

Det ekipage som har högst medelpoäng av samtliga tävlande i klass S-1 och 2-3 blir klubbmästare. Vid lika poäng vinner det ekipage som har högst betyg i följsamhet respektive fritt följ.

Blåbärsklass Koeff Klass S-1 Koeff Klass 2-3 Koeff
Följsamhet 3 Följsamhet resp fritt följ (enl start resp 1) 3 Fritt följ (enl 2 resp 3) 3
---   Sitt (start) resp stå, sitt eller ligg u marsch (1) 3 L resp Z - stå/sitt/ligg u marsch 3
Inkallning 15 m 3 Inkallning från sitt 20 m
3
Inkallning m stå (och ligg) 4
---   ---   Rutan (enl klass 2 för alla) 4
---  

Apportering (enl start resp 1)

3 App m dir (enl 2 men 2/3 app) 3
---   Fjärr (enl start resp 1) 3 Vittring (enl klass 2 för alla) 4
Hopp 2 Hopp 3 Fjärr (10 resp 15 m) 4
Helhetsintryck 2 Helhetsintryck 2 Hopp-apport metall 3
Summa koeff 10 Summa koeff 20 Summa koeff 28

 

GRENSPECIFIKA REGLER - RALLYLYDNAD

Blåbärsklassen är öppen för alla hundar som aldrig har tävlat rallylydnad officiellt. Banan består av 5 - 7 skyltar ur nybörjarklassen, dock inga tempoväxlingar. Det ekipage som har högst poäng i blåbärsklassen blir blåbärsmästare.

N-F är öppen för den som skulle ha tävlat i nybörjarklass eller fortsättningsklass på officiell tävling. Banan är en kombination av nybörjarklass och fortsättningsklass med skyltar från båda klasserna.

A-M är öppen för den som skulle ha tävlat i avancerad eller mästarklass på officiell tävling. Banan är en kombination av avancerad och mästarklass med skyltar från båda klasserna.

Det ekipage som har högst poäng av samtliga tävlande i N-F och A-M blir klubbmästare.

Vid lika poäng vinner det ekipage som har minst eller inget avdrag i första hand i det slalom som ingår, i andra hand i den spiral som ingår och i tredje hand i den/de front(er) som ingår. Vid lika poäng även där vinner det ekipage som tävlar i den högsta klassen. Kan en klubbmästare trots detta fortfarande inte utses, beslutar domaren om tre utslagsgivande moment som ska genomföras av de tävlande som har lika poäng.

 

GRENSPECIFIKA REGLER - AGILITY

För alla deltagare gäller att hunden vid deltagandet skall vara minst 18 månader. Förare och hund skall ha god hinderkännedom.

Vid KM indelas hundarna i tre storleksklasser - small, medium och large.

Blåbärsklassen är öppen för alla hundar som aldrig har tävlat agility officiellt. Banan är en enklare version av hoppklass 1. Det ekipage som har det bästa resultatet i blåbärsklassen blir blåbärsmästare.

Övriga ekipage tävlar i en hoppklass och agilityklass. Svårigheten på banorna skall motsvara ungefär klass 1.

Det ekipage som har det sammanlagda bästa resultatet av samtliga tävlande blir klubbmästare. Om ingen skulle ha resultat i bägge loppen kör vinnarna i Hopp och Agility ett utslagslopp i Hopp som i förväg förberetts av domaren. Banan skall vara avpassad så att den är lika svår oavsett storleksklass.

 

GRENSPECIFIKA REGLER - NOSE WORK

Blåbärsklassen är öppen för alla hundar som aldrig har tävlat nose work officiellt. Doftprov krävs ej. Blåbärsklassen består av 2 sök som bedöms efter officiella regler. Det ekipage som har högst poäng i blåbärsklassen blir blåbärsmästare.

Övriga ekipage tävlar och bedöms enligt officiella regler förutom att det inte måste vara fyra olika sök. Istället kan det t ex vara 4 utomhussök. Klass 1 och 2 har samma sökområde men i klass 2 kan det läggas till ytterligare gömma.

Det ekipage som har högst poäng av samtliga tävlande i alla klasser förutom blåbärsklassen blir klubbmästare. Vid lika poäng vinner det ekipage som tävlar i högsta klassen. Vid lika poäng även där vinner det ekipage som har bästa tiden.

 

Resultat KM Bruks 2018 -------------------------------------------------

1
Eva Rangwe & Edvin
7,76
2
Ingrid Wigur & Lin
6,64
3
Maarit Bäcklander & Spot
6,43
 
Helene Apelqvist & Cleo
Bröt spåret
 
Gunnel Landsberg & Tyra
Bröt spåret
 

Resultat KM Lydnad 2018 -----------------------------------------------

1
Angelica Adolfsson & Jippi
8,93
2
Eva Rangwe & Edvin
8,07
3
Gunnel Landsberg & Tyra 
7,73
4
Angelica Adolfsson & Atchi Prosit 
7,65
5
Eva Rangwe & Snövit 
7,25
6
Madeleine Fantl & Maxi 
7,18
7
Eva Rangwe & Bror
6,75
8
Margareta Palmstierna & Happy
6,65
9
Mia Cangren Malmberg & Inka
5,23
10
Maarit Bäcklander & Spot 
3,09
 
Camilla Bermell & Chili
Bröt
 

Resultat KM Rallylydnad 2018 ----------------------------------------

1
Eva Rangwe & Snövit 
97
2
Eva Rangwe & Edvin
85
3
Helene Apelqvist & Cleo
78
3
Anja Skog & Dolly
78
5
Eva Rangwe & Bror
77
Susanna Parviainen & Essie
73
7
Patricia Leeman & Saga
17
 

Resultat KM Agility 2018 -----------------------------------------------

1
Helene Apelqvist & Cleo
10
51,87
2
Eva Rangwe & Edvin
20
57,37
 

Resultat KM Nosework 2018 ------------------------------------------

1
Mia Cangren Malmberg & Inka
100,0
  0
1.58
2
Susanna Parviainen & Essie
100,0
0
2.40
3
Helene Apelqvist & Cleo 
75,0
2
4.09
4
Camilla Bermell & Chili
62,5
3
8.08
 

Resultat KM Blåbär 2018

 

BRUKS -----------------------------------------------------------------------

1
Angelina Haller & Uffra
 7,88
 

LYDNAD ---------------------------------------------------------------------

1
Hillevi Lööw & Lotta
7,40
2
Ingrid Wigur & Helga
6,90
3
Yvonne Karlsson & Nova
5,85
4
Angelina Haller & Uffra
5,40
5
Patricia Leeman & Saga
1,00
 

RALLYLYDNAD -----------------------------------------------------------

1
Anja Skog & Driva
90
2
Maarit Bäcklander & Spot
61
Yvonne Karlsson & Nova
53
 

AGILITY ---------------------------------------------------------------------

1
Maarit Bäcklander & Spot
0
26,68
2
Ingrid Wigur & Goah
5
23,97
3
Maria Magnusson & Dabih
10
40,47
4
Angelina Haller & Rutan
15
29,15
5
Lisbeth Ryding & Kajsa 
20
103,97
 
Anne Ström & Becky 
 Disk
 
Minna Parviainen & Essie
 Disk
 
Mette Handler & Uni 
 Disk
 
Maria Magnusson & Space 
 Disk
 

NOSEWORK --------------------------------------------------------------

1
Angelina Haller & Uffra
50
   0
0.27
2
Mette Handler & Uni
50
0
1.03
3
Minna Parviainen & Essie
50
0
1.10
4
Yvonne Karlsson & Nova
50
0
1.14
5
Ewa Carlsson & Blicka
25
2
3.50
6
Stefan Skog & Tintin
0
2
6.00
7
Anneli Härell & Herman
0
4
6.00
7
Patricia Leeman & Saga
0
4
6.00