prispallKlubbmästare 2017

Bruks - Anja Skog & Dolly

Lydnad - Lilian Säfwe & Baro

Rallylydnad - Helene Apelqvist & Cleo

Agility - Ingrid Wigur & Lin

Stort grattis!

 

Resultat KM Bruks 2017 --------------------------------------------

1

Anja Skog & Dolly  

8,89

2

Madeleine Fantl & Maxi

8,41  

3

Ingrid Wigur & Lin

7,06

4

Helene Apelqvist & Cleo

6,65

5

Gunnel Landsberg & Tyra

6,59

 

Mia Cangren Malmberg & Inka

Bröt spåret

 

Anita Karlsson & Agnes

Bröt spåret

 

Resultat KM Lydnad 2017 ------------------------------------------

1

Lilian Säfwe & Baro

8,08

2

Anja Skog & Driva     

7,80

3

Mia Cangren Malmberg & Inka

6,03

4

Helene Apelqvist & Cleo

5,72

 

Resultat KM Rallylydnad 2017 ------------------------------------

1

Helene Apelqvist & Cleo

97

2

Anita Karlsson & Agnes

80

3

Angelina Haller & Uffra

30

4

Angelina Haller & Dabih     

00

 

Resultat KM Agility 2017 ------------------------

Tid

Fel

1

Ingrid Wigur & Lin

79,69

0

2

Marie Brännman Karlsson & Mach

81,07

5

Helene Apelqvist & Cleo

81,56

5

Marie Brännman Karlsson & Tyra

86,88

5

5

Ingeli Karlholm & Aylin

87,53

5

 

Svea Nielsen & Ganza

 

D

 

Anita Karlsson & Agnes

 

D

 

Torkel Stjärnström & Blixten

 

D

 

REGLER FÖR KM I LYDNAD

Flens Brukshundklubb

KM arrangeras första lördagen i september varje år.

För deltagande krävs medlemskap i Flens Brukshundklubb. KM är öppet för alla som tävlar för Flens Brukshundklubb. För deltagande krävs att föraren är beredd att medverka till arrangerandet.

KM bedöms av domare.

Ekipaget tävlar i den klass som de har tävlat i på officiell tävling. Den hund som har högst medelpoäng blir klubbmästare. Vid lika poäng vinner det ekipage som har högst betyg i

Lydnadsklass I - Linförighet
Lydnadsklass ll – Elit - Fritt följ

Där inget annat framgår av reglerna gäller regler för officiella prov.

Anmälan skall ske senast 3 veckor före tävlingen. Tävlingssektorn beslutar om startavgiften.

Pris utgår till 1:an, 2:an och 3:an. Segraren erhåller också en inteckning i klubbens vandringspris, som är ständigt vandrande.

 

REGLER FÖR KM I AGILITY

Flens Brukshundklubb

 

KM i Agility arrangeras av agilitysektorn första lördagen i september.

Anmälan skall ske minst 14 dagar innan tävling.

För deltagande krävs att förare och hund tävlar för Flens BK samt att föraren är beredd att medverka i arrangemanget. Hunden skall vid deltagandet vara minst 18 mån. Förare och hund skall ha god hinderkännedom.

KM bedöms av domare som vid behov tas utifrån. Domaren behöver ej vara auktoriserad, men ska ha god kunskap om agility.

Där inget annat framgår av reglerna, gäller regler för officiella tävlingar.

KM arrangeras i en hoppklass och agilityklass. Svårigheten på banorna skall motsvara ungefär klass 2.

KM vinnare blir den som har det sammanlagda bästa resultatet.

Om ingen skulle ha resultat i bägge loppen kör vinnarna i Hopp och Agility ett utslagslopp i Hopp som i förväg förberetts av domaren. Banan skall vara avpassad så att den är lika svår oavsett storleksklass.

Pris utdelas till 1:an, 2:an och 3:an samt de två som hade bäst resultat i hopp respektive agility.

Foto: Tomislav Konc

 

KM tidigare år

Klicka på aktuellt år för att se hela resultatlistan:

2019

2018

2017

2016

2015

2014

 

Här nedan kan du läsa KM-reglerna som gällde 2017:

Bruks

Lydnad

Rallylydnad

Agility

 

REGLER FÖR KM I BRUKS

Flens Brukshundklubb

KM arrangeras första lördagen i september varje år.

För deltagande krävs medlemskap i Flens Brukshundklubb. KM är öppet för alla som tävlar för Flens Brukshundklubb. För deltagande krävs att föraren är beredd att medverka till arrangerandet.

KM bedöms av en domare.

Inga skott förekommer!

Ekipaget tävlar i den klass som de ska tävla i på officiell tävling, vad gäller lydnadsdelen. Huvudmomentet är för samtliga klasser enligt följande:

Spårgrupp ca 500 m med apporter 5 + slut
Sökgrupp 100 m ruta med tre figuranter enligt lägre klass.

KM omfattar alla moment i respektive klass, utom spårpåsläpp och uppletande av spår.

Bedömning av spår:

Domaren går efter ca 60 m och bedömer spårarbetet.
5 + slut maxbetyg 10
4 + slut maxbetyg 9
3 + slut maxbetyg 8
Minst 2 + slut för godkänt och maxbetyg 6

Spårpåsläpp och uppletande av spår utgår. Dessa koefficienter läggs på spåret i respektive klass.

Summa koeff special (spår/budföring/uppletande) + lydnad:

Appellklass 21/2+23 = 46
Lägre klass 26/4+30 = 60
Högre klass 22/6+28 = 56
Elit klass 24/6+30 = 60

Den hund som har högst medelpoäng blir klubbmästare. Vid lika medelbetyg vinner det ekipage som har högst betyg i huvudmomentet. Vid lika även där gäller högsta medelbetyget i specialmomentet.

- Appell - Budföring
- Lägre - Budföring
- Högre - Sakletning
- Elit - Sakletning

Där inget annat framgår av reglerna gäller regler för officiella prov.
För att tävla om titeln klubbmästare skall man ha godkänt på specialen.

Löptikar får starta sist.

Anmälan skall ske senast 3 veckor före tävlingen.
Tävlingssektorn beslutar om startavgiften.

Prisutdelning sker i samband med tävlingens slut. Dock delas pokaler ut vid årsmötet
Pris utgår till 1:an, 2:an och 3:an. Segraren erhåller också en inteckning i klubbens vandringspris, som är ständigt vandrande.

 

REGLER FÖR KM I RALLYLYDNAD

Flens Brukshundklubb

KM arrangeras första lördagen i september varje år.

För deltagande krävs medlemskap i Flens Brukshundklubb. KM är öppet för alla som tävlar för Flens Brukshundklubb. För deltagande krävs att föraren är beredd att medverka till arrangerandet.

KM bedöms av domare eller annan lämplig person med motsvarande kunskaper.

Ekipaget tävlar i den klass som de har tävlat i på officiell tävling eller som de är berättigade att tävla i genom uppflyttning.

Den hund som har högst poäng oavsett klass blir klubbmästare. Vid lika poäng vinner det ekipage som har minst eller inget avdrag i första hand i det slalom som ingår, i andra hand i den spiral som ingår och i tredje hand i den/de front(er) som ingår. Vid lika poäng även där vinner det ekipage som tävlar i den högsta klassen. Kan en
klubbmästare trots detta fortfarande inte utses, beslutar domaren om tre utslagsgivande moment som ska genomföras av de tävlande som har lika poäng.

Där inget annat framgår av reglerna gäller regler för officiella prov.

Anmälan skall ske senast 3 veckor före tävlingen. Tävlingssektorn beslutar om startavgiften.

Pris utgår till 1:an, 2:an och 3:an. Segraren erhåller också en inteckning i klubbens vandringspris, som är ständigt vandrande.