Ledamöter i HUS

Sammankallande, kontaktperson:

kurser@flensbrukshundklubb.se.

Instruktion för HUS

HUNDÄGARUTBILDNINGS-

SEKTORN (HUS)

 

Sektorn svarar för

 • Utbildning av hundägare t o m appellklass och Lydnadsklass II
 • Uppföljning i samarbete med TS för vidareutbildning av intresserade tävlingsekipage efter appellklass och lydnadsklass II
 • Utbildning av handledare, instruktörer m fl för framtida behov inom utbildningsverksamheten
 • Uttagning och anmälan av deltagare i extern kursverksamhet i de fall intern utbildning inte anordnas
 • Regelbundna instruktörsträffar
 • Kontakter med Studiefrämjandet, distriktets HUS m fl
 • Inköp av utbildningsmaterial
 • Förande avstatistik över utbildningsverksamheten. Rapportering till kassör för sökande av bidrag
 • Förslag till och anhållan om medel för inköp hos styrelsen
 • Utarbetande av verksamhetsberättelse för innevarande år samt verksamhetsplan och budget för nästkommande årsamt inriktning för året därefter
 • Skriftlig rapport till styrelsen inför varje styrelsemöte

Info från HUS