Vill du hyra klubbstugan, hela anläggningen eller del av stugan och plan? Detta gäller:

Du kan välja mellan att hyra stugan, stora planen, hela anläggningen eller tillgång till stuga/kök och del av en träningsplan. Skicka in formuläret nedan och invänta svar om datum och ändamål är godkänt innan du betalar till bankgiro 855-6508 eller swish 123 526 3520 (skriv vad betalningen gäller i meddelanderutan).

Hyrestagaren ansvarar för städning efteråt och är ersättningsskyldig för eventuella skador som har uppstått på hyresobjektet. Övernattning i stugan är ej tillåten pga brandrisk.

Om syftet med att hyra är att du ska ha fest, vill bjuda in externa träningskompisar etc behöver du inte vara medlem, men det är billigare för medlemmar. Använd det vänstra formuläret om ändamålet är privat.

Om syftet med att hyra är att du vill hålla kurs i egen regi (ej via Flens BK) får du inte hyra hela anläggningen, endast tillgång till klubbstuga inkl. kök och del av en träningsplan. Du måste vara medlem i Flens BK, din kurs får inte hindra ordinarie verksamhet (dvs andra ska kunna träna samtidigt) och din kurs får inte vara av sådan karaktär att den kan anses konkurrera med vårt ordinarie kursutbud. Använd det högra formuläret om ändamålet är att hålla kurs.

För all uthyrning gäller att kontrakt skrivs när styrelsen/AU har godkänt din ansökan.

Hyra Flens BK för privat ändamål (ej hålla kurs)

Använd det här formuläret för alla ändamål utom att hålla kurs.


   

 

 

  

 

  

 

Hyra Flens BK för att hålla kurs i egen regi

Använd det här formuläret om du vill hålla kurs i egen regi på Flens BK.