Välkomna till den öppna träningen på onsdagar och lördagar

Sista onsdagen i varje månad är det tävlingsträning, läs mer...

Övriga onsdagar är det samling för alla som vill träna tillsammans kl 17.00. Då börjar vi med temateori i max 30 minuter, sedan en kort runda då vi berättar för varandra vad vi vill träna. De som vill vara med i gruppen Träna Tillsammans går dit kl 17.30.

17.00 Samling, temateori. 

Temateori kan vara vilket träningsrelaterat ämne som helst, t.ex. tävlingspsykologi, handhavande av pistolen eller belöningsteknik. Har man en idé till tema för nästa tillfälle måste man skriva det på FB för synpunkter och beslut. Man kan även föreslå teman för den praktiska träningen ibland och se om fler vill haka på.

17.30 Träna Tillsammans startar, de som vill delta går dit. 

Övriga planerar kvällens träning. Ska alla träna samtidigt? Ska vi köra ett ekipage i taget? En blandning av detta? Ska vi dela in oss i grupper? Det kan vara olika från gång till gång.

Det handlar om att ge och ta, dvs om man själv vill ha hjälp med träningen måste man även engagera sig i andras träning tillbaka. Alla har kunskap att bidra med även om alla inte alltid tror det. Föraren som tränar har dock ett stort ansvar att vara tydlig med vad den vill träna och på vilket sätt den vill ha hjälp.

19.00 Skotträning. Skott kan förekomma fram till 19.30

Lördagar gör vi likadant, då har vi samling och temateori kl 10.30 efter skotten.

Välkommen att delta!