BETALNING AV KURSER OCH MEDLEMSSKAP:

Vi har tyvärr fått ägna mycket tid och kraft åt att påminna om betalningar medan kurserna har pågått. Därför behöver vi bli striktare. Fr.o.m nu gäller att man förlorar sin plats på kursen om man inte betalar innan kursstart eller allra senast kontant vid kursupptakten. Det gäller både kursavgiften och medlemsskapet!

Kursavgiften ska vara betald och medlemsskapet ska vara registrerat innan kursstarten!
  • Har du betalat så sent att vi inte har hunnit registrera inbetalningen av kursavgiften måste du visa upp ett kvitto. Sista chansen att betala är kontant vid kursupptakten eller med Swish, se nedan.

  • Kursavgiften betalas till klubbens BG 855-6508 eller swish 123 526 3520. Skriv vad inbetalningen gäller i meddelanderutan.

  • Medlemsskapet ska vara registrerat vid kursstart. Medlem blir du genom att fylla i en medlemsansökan som du hittar om du klickar här

  • Medlemsavgiften - ordinarie medlemsskap - betalas till SBK centralt via en faktura som kommer hem till dig.

  • Undantag: Familjemedlemsskap betalas direkt till Flens BK på samma BG/Swish som kursavgiften.