Regler för träning i Öja-skogen

Vi är glada över att ha tillgång till ett skogsområde i klubbens närhet för organiserad träning av till exempel spår eller sök.  Det finns dock vissa regler för oss att följa:

  • Ingen träning före klockan 11.00.
  • Två veckors träningsförbud per år pga älgjakten.
  • Vi plockar med oss vårt skräp, tar ner snitslar etc.

 

Sök