På årsmötet 2022 ska vi välja en ny styrelse:

  • Ordförande 2022
  • Vice ordförande 2022-2023
  • Kassör 2022-2023
  • Två ledamöter 2022-2023
  • En suppleant 2022-2023
  • Två revisorer och en revisorssuppleant 2022

Ledamöter med kvarvarande mandattid:

  • Brittis Olofsson - sekreterare t.o.m 2022
  • Thomas Karlsson - ledamot t.o.m 2022
  • Lena Ohlsson - suppleant t.o.m 2022

Alla medlemmar har rätt att lämna förslag till valberedningen på lämpliga personer till styrelsen. Ju fler förslag valberedningen får, desto större chans att styrelsen blir bra! Du kan lämna dina förslag genom att fylla i formuläret nedan eller genom att kontakta någon av oss i valberedningen.

Ta chansen att påverka!

Föreslå personer till styrelsen genom att kontakta någon av ledamöterna nedan eller genom ett formulär som du kommer till om du klickar här.

Valberedningen

Anja Skog  2021, sammankallande 073-746 25 15 Mail
Benny Ohlsson 2020-2021 070-513 32 05 Mail
Gudrun Löfgren 2021-2022   Mail