Ledamöter i TjH

Kontaktperson:

Gullevi Bergqvist  073-055 56 02

Instruktion för TjH

TJÄNSTEHUNDSEKTORN

(TjH)

 

Sektorn svarar för

 

  • Utbildning av Räddnings-, Bevaknings- och Hemvärnshundar i samråd med distriktet
  • Utbildning av funktionärer inom tjänstehundverksamheten
  • Försvarsupplysning inom och utom klubben
  • Väckande av intresse för blivande frivilligpersonal
  • Genomförande av ev. tävlingar inom frivilligområdet
  • Samverkan med myndigheter i frivilligfrågor
  • Förslag till och anhållan om medel för inköp hos styrelsen
  • Utarbetande av verksamhetsberättelse för innevarande år samt verksamhetsplan och budget för nästkommande årsamt inriktning för året därefter
  • Skriftlig rapport till styrelsen inför varje styrelsemöte

Info från TjH

Tjänstehundsektorn är vilande

 

TjH är för närvarande vilande på Flens BK. Kontaktperson är Gullevi Bergqvist 073-055 56 02.

Om tjänstehund