Ledamöter i TS

Sammankallande, kontaktperson:

Anja Skog, 073-746 25 15, mail.

 

Övriga ledamöter i TS:

Mia Cangren Malmberg
Brittis Olofsson
Magnus Winde
Gullevi Bergqvist
Camilla Bermell
Ann-Cathrine Stahre

Instruktion för TS

TÄVLINGSSEKTORN (TS)

 

Sektorn svarar för

 

 • Genomförande av officiella och inofficiella tävlingar
 • Anskaffande av funktionärer till tävlingar
 • Anskaffande av marker för tävlingar m m och fortlöpande kontakter med markägare m fl i dessa frågor
 • Anskaffande av aspiranter för utbildning till tävlingsfunktionärer och genom­förande av denna utbildning
 • Vidareutbildning av tävlingsekipage efter appellklass och lydnadsklass II
 • Att träningsgrupper bildas, och administrationen av dessa
 • Förande av resultatlista, -tavla och annan tävlingsstatistik
 • Inköp av priser till tävlingar
 • Lämna förslag till lag vid lagtävlingar
 • Utarbetande av förslag till tävlingsverksamhet påföljande år att inlämnas till styrelsen under mars månad
 • Förslag till och anhållan om medel för inköp hos styrelsen
 • Utarbetande av verksamhetsberättelse för innevarande år samt verksamhetsplan och budget för nästkommande årsamt inriktning för året därefter
 • Skriftlig rapport till styrelsen inför varje styrelsemöte

VP 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 - TÄVLINGSSEKTORN

 • Under året kommer Flens BK att anordna 5 brukstävlingar varav en är dubblerad (Sph Ekl) och 7 lydnadstävlingar varav två kommer att genomföras som en cup.

 • Förutom de officiella tävlingarna kommer Flens BK att anordna en inofficiell lydnadstävling där deltagarna får sätta ihop egna program, välja svårighetsgrad i momenten och där moment även kan hämtas från andra grenar än lydnad.

 • En uppföljningsdag med Frida Wallén och en prova-på-dag i cirkuskonster (två halvdagar) med Camilla Mangnäs kommer att anordnas under våren. En träningsdag med Towa Lindh och en prova-på-dag i kantarellsök kommer att anordnas under hösten.

 • Vi skall arbeta för att träningsgrupper bildas och underlätta för alla som tränar. Konkreta åtgärder som kommer att genomföras under året på de allmänna träningsdagarna är att återinföra värdar och att erbjuda organiserad träning. Vi kommer även att kontakta markägare för att hitta fler områden där träningsgrupper kan träna bruks. Vi skall informera om allt detta via hemsidan och facebook på ett inbjudande sätt så att alla medlemmar känner sig välkomna att delta.

 • Derbyt mellan Flen och Katrineholm skall anordnas utav Katrineholm.

 

Mål 1

Specifikt: Utbilda fler TL/TS och domare under perioden 2015-2017

Mätbart: Få minst 1 ny B-TL och 3 nya TS utbildade.

Tidsbestämt: Före 2017-12-31 ska dessa mål vara genomförda.

Genomfört 2012-2014: Två TS utbildades 2013, en B-TL har påbörjat sin utbildning 2014.

Genomfört 2015: En B-TL utbildades, en TS har påbörjat sin utbildning.

 

Mål 2

Specifikt: Få fler tävlande till Flens BK

Mätbart: Ett första steg är att byta ut en officiell lydnadstävling mot en inofficiell som bygger på en helt ny idé. Genom detta pionjärarbete hoppas vi kunna göra våra tävlingar intressantare för såväl tävlande som publik för att på det sättet få fler tävlande utan att utöka antalet tävlingar.

Tidsbestämt: Före 2017-12-31 ska dessa mål vara genomförda.

Vi ska inte öka antalet tävlingar ytterligare utan istället verka för att få fler ekipage på de befintliga tävlingarna. Vid en jämförelse mellan 2014 och 2015 (samma tävlingar exklusive DM) var antalet deltagare i bruks konstant (72-71) medan antalet deltagare i lydnad ökade från 115 till 211, fr.a genom att Violcupen växte. Rallylydnaden minskade något (266-252) men det är för tillfället inte relevant eftersom vi pga domarbrist inte kommer att arrangera någon rallylydnadstävling 2016.

Totalt ökade antalet deltagare på samma tävlingar i bruks och lydnad från 187 ekipage 2014 till 282 ekipage 2015.

 

Mål 3

Specifikt: Mer aktiviteter på Flens BK, stimulera tävlingsekipage

Mätbart: Minst en träningshelg per år med utomstående instruktör.

Tidsbestämt: Klart efter varje verksamhetsår.

Hittills genomfört: 2014 anordnade vi en träningshelg med utomstående instruktör. 2015 anordnade vi två träningsdagar med utomstående instruktörer och två prova-på-dagar i nose work.

2016 kommer vi att anordna två träningsdagar i lydnad och brukslydnad med utomstående instruktör samt en prova-på-dag i cirkuskonster (två halvdagar) och en prova-på-dag i kantarellsök.

Vi kommer även att genomföra flera åtgärder för att stimulera den allmänna träningen och aktivt söka mer träningsmark (se ovan).

VB 2015

Tävlingssektorns verksamhetsberättelse 2015

Tävlingssektorn har hållit 2 protokollförda möten, 11 mars och 11 november.

Anja Skog, Mia Cangren Malmberg och Robert Lundin deltog på Sörmlandsdistriktets domarkonferens 18 januari. Mia Cangren Malmberg deltog på Sörmlandsdistriktets tävlingsmöte 4 juni.

Sektorn hade 10 januari en avtackning av funktionärer som hade hjälpt till på 2014 års tävlingar. Vid samma tillfälle gjorde vi en utvärdering av tävlingsverksamheten. Den 4 februari hade vi funktionärsmöte för att planera inför 2015.

Klubben har under året anordnat 5 officiella bruksprov, varav 1 dubblerad spårtävling. Vi har anordnat 7 lydnadsprov och 2 rallylydnadstävlingar.

Två av lydnadstävlingarna arrangerades som en cup – Violcupen. Den växte enormt 2015 jämfört med året innan. De tävlande var väldigt nöjda med arrangemanget och alla fina sponsorpriser. Även skämttävlingarna uppskattades och deltagarna i det vinnande laget på festen vann varsin start i en lydnadstävling hos oss.

Under året har klubben haft träningsgrupper. Bruksträningar har genomförts i samarbete med närliggande klubbar.

Vi har arrangerat två träningsdagar i lydnad och brukslydnad under året, en med Madde Daleo 7 februari och en med Frida Wallén 20 september. Vi har även arrangerat två prova-på-dagar i nose work med Ingalill Blixt, 31 oktober och 21 november. Allt blev mycket uppskattat.

Vi har fått en ny tävlingsledare i bruks, Brittis Olofsson.

Stort grattis!

 

SM i bruks och IPO

Inget ekipage från Flens BK deltog på årets SM som gick i Malmö.

 

SM i lydnad och rallylydnad

Inget ekipage från Flens BK deltog i årets SM som gick i Eskilstuna.

 

DM i bruks och lydnad

Inget ekipage från Flens BK deltog i årets DM som gick i Nyköping.

 

KM

KM i bruks, lydnad och rallylydnad gick av stapeln den 5 september med 4 deltagare i bruks, 8 deltagare i lydnad och 2 deltagare i rallylydnad.

 

Derby Flen - Katrineholm

Derbyt mellan Flen och Katrineholm genomfördes i Flen den 3/6 med Katrineholms BK som segrare. Flen vann agilityn men det räckte inte till totalseger eftersom Katrineholm vann brukset, lydnaden och rallylydnaden. Rallyn blev en rysare, eftersom vi blev tvungna att ha en utslagstävling för att kora individuell segrare! Totalt fick Flen fick 81,89 mot Katrineholms 83,45.

 

Inofficiella tävlingar

 • Årets Brukshund Mia Cangren Malmberg Aspirant's Greta
 • Årets Lydnadshund Annika Wijkström Spinnrockens Minty
 • Årets Rallylydnadshund Charlotte Erngren Sibbofjärdens Lisa
 • Årets Utställningshund Inget ekipage
 • Årets Appellhund Kristina Sydorw Qubaz Elninjo
 • Årets Lägrehund Anja Skog Krydds Dolly
 • Årets Högrehund Inget ekipage
 • Klubbmästare Bruks Mia Cangren Malmberg Aspirant's Greta
 • Klubbmästare Lydnad Gunnel Landsberg Chipsmakers I Natt Är Jag Din
 • Klubbmästare Rallylydnad Charlotte Erngren Sibbofjärdens Lisa
 • Klubbmästare Agility Ulrika Fors Karlsson Marilyn

Statistik över officiella tävlingar och prov

 • 22 mars Rallylydnad N+F+A+M 172 starter
 • 9 maj Sph Ekl Dubblerad 12 starter
 • 10 maj Sph Ekl Dubblerad 10 starter
 • 17 maj Sph Lkl - Hkl 15 starter
 • 17 maj Rapport Lkl – Ekl 7 starter
 • 31 maj Rallylydnad N+F+A+M 80 starter
 • 10 juni Lydnad II + E Kväll 13 starter
 • 11 juni Lydnad I + III Kväll 15 starter
 • 28 juni Sph Akl 17 starter
 • 11 juli Lydnad I – E Violcupen 53 starter
 • 12 juli Lydnad l – E Violcupen 57 starter
 • 13 september Sök Lkl – Ekl 9 starter
 • 4 oktober Lydnad I - E 22 starter
 • 14 november Lydnad I + III Ridhus 30 starter
 • 15 november Lydnad II + E Ridhus 21 starter

 

GRATTIS till alla ekipage som har tävlat med goda resultat och uppflyttningar i olika klasser:

 

Uppflyttning till Sökh Hkl

Anja Skog & Krydds Dolly

 

Uppflyttning till Sph Hkl

Tommy Carlsson & Conover's A Kind Of Magic

Madeleine Fantl & Dobvoyage Iham

 

Uppflyttning till Lkl

Kristina Sydorw & Qubaz Elninjo

 

LP lydnadsklass 1

Annika Wijkström & Spinnrockens Minty

 

Uppflyttning till rallylydnad avancerad klass

Helene Apelqvist & Sheepeye's Milk Black Isola

Charlotte Erngren & Sibbofjärdens Lisa

 

Uppflyttning till rallylydnad fortsättningsklass

Helene Apelqvist & Sheepeye's Milk Black Isola

Charlotte Erngren & Sibbofjärdens Lisa

 

Sektorn tackar alla funktionärer som ställt upp under året på klubbens tävlingar.

 

Sammankallande Anja Skog

Ansv. Tävlingssekreterare Mia Cangren Malmberg

Magnus Winde

Gullevi Bergqvist

Kristina Sydorw

Lilian Säfwe

Lena Wistrand

VB 2014 och VP 2015

TÄVLINGSSEKTORNS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Tävlingssektorn har hållit 2 protokollförda möten.

Anja Skog, Mia Cangren Malmberg och Robert Lundin deltog på Sörmlandsdistriktets domarkonferens. Mia Cangren Malmberg deltog på Sörmlandsdistriktets tävlingsmöte inför 2015.

Klubbens medlemmar har behandlat förbundets remiss inför 2017 års regelrevideringar i bruks och lydnad på ett möte 3/9. På distriktets möte i samma fråga deltog Gullevi Bergqvist och Robert Lundin.

Klubben har under året anordnat 7 officiella bruksprov, varav 1 dubblerad spårtävling och 2 distriktsmästerskap (rapport och sök). Vi har anordnat 8 lydnadsprov, varav 1 distriktsmästerskap, och 2 rallylydnadstävlingar.

Under året har klubben haft träningsgrupper. Bruks- och rallyträningar har genomförts i samarbete med närliggande klubbar.

Vi har haft två studiecirklar i tävlingspsykologi och en träningshelg med Madde Daleo.

Vi har fått fem nya rallyskrivare, Cecilia Palmaer, Maria Lundin, Elisabet Areskoug, Lilian Säfwe och Linnea Ericsson. Tre av våra tävlingssekreterare, Mia Cangren Malmberg, Anja Skog och Kerstin Thuveson, har gått kompletterande utbildning i rallylydnad. En blivande tävlingsledare i bruks, Brittis Olofsson, har påbörjat sin utbildning. Grattis till alla!

 

SM i bruks och IPO

Inget ekipage från Flens BK deltog på årets SM som gick på Kvarnängens IP i Nynäshamn. Fyra av våra medlemmar hjälpte till som funktionärer, Mia Cangren Malmberg, Anja Skog, Åsa Lind och Robert Lundin.

 

SM i lydnad

Inget ekipage från Flens BK deltog i årets SM som gick i Sollefteå.

 

DM

Flen och Katrineholm arrangerade DM i bruks och lydnad tillsammans. DM i IPO blev inställt pga att ingen anmälde sig. Från Flens BK deltog inget ekipage i DM i bruks, men i DM i lydnad deltog Anja Skog med Krydds Dolly och tog silver.

 

KM

KM i bruks, lydnad och rallylydnad gick av stapeln den 24/9 med 2 deltagare i bruks, 6 deltagare i lydnad och 6 deltagare i rallylydnad.

 

Derby Flen - Katrineholm

Derbyt mellan Flen och Katrineholm genomfördes i Katrineholm den 3/6 med Flens BK som segrare. Flen fick 94,34 mot Katrineholms 85,14. Flen vann agilityn medan Katrineholm vann lydnaden, brukset och rallylydnaden.

 

Inofficiella tävlingar

 • Årets Brukshund Dan Andersson Doubleuse Red Pistachio
 • Årets Lydnadshund Anja Skog Krydds Dolly
 • Årets Rallylydnadshund Lena Wistrand Tassa
 • Årets Utställningshund Inget ekipage
 • Årets Appellhund Anja Skog Krydds Dolly
 • Årets Lägrehund Angelica Adolfsson Askrikes Snöboll
 • Årets Högrehund Inget ekipage
 • Klubbmästare Bruks Ewa Carlsson Norpatorps Blicka
 • Klubbmästare Lydnad Charlotte Erngren Sibbofjärdens Lisa
 • Klubbmästare Rallylydnad Anja Skog Shourouks Sharifa Asma

 

Statistik över officiella tävlingar och prov

 • 23 mars Rallylydnad N+F+A+M 204 starter
 • 3 maj Sph Ekl Dubblerad 12 starter
 • 4 maj Sph Ekl Dubblerad 11 starter
 • 17 maj Sph Lkl - Hkl 11 starter
 • 18 maj Rapport Lkl – Ekl 12 starter
 • 29 maj Lydnad I – E DM 12 starter
 • 31 maj Rapport Lkl – Ekl DM 6 starter
 • 1 juni Sök Lkl – Ekl DM 11 starter
 • 1 juni Rallylydnad N+F+A+M 62 starter
 • 11 juni Lydnad II + E Kväll 7 starter
 • 12 juni Lydnad I + III Kväll 15 starter
 • 28 juni Sph Akl 19 starter
 • 16 augusti Lydnad I – E Violcupen 20 starter
 • 17 augusti Lydnad l – E Violcupen 19 starter
 • 14 september Sök Lkl – Ekl 7 starter
 • 5 oktober Lydnad I - E 23 starter
 • 15 november Lydnad I + III Ridhus 19 starter
 • 16 november Lydnad II + E Ridhus 12 starter

GRATTIS till alla ekipage som har tävlat med goda resultat och uppflyttningar i olika klasser:

Svenskt lydnadschampionat

 • Anja Skog & Krydds Dolly

Uppflyttning till Sökh Ekl

 • Dan Andersson & Doubleuse Red Pistachio

Uppflyttning till Sph Hkl

 • Angelica Adolfsson & Askrikes Snöboll
 • Mia Cangren Malmberg & Aspirant's Greta

Uppflyttning till Lkl

 • Helen Smedberg & Duckobell's Chevy
 • Madeleine Fantl & Dobvoyage Iham
 • Ewa Carlsson & Norpatorps Blicka
 • Anja Skog & Krydds Driva
 • Anja Skog & Krydds Dolly

LP lydnadsklass 2

 • Eva Eriksson & Kafati's Catch You Later

LP lydnadsklass 1

 • Helen Smedberg & Duckobell's Chevy

Uppflyttning till rallylydnad mästarklass

 • Lena Wistrand & Tassa
 • Anja Skog & Shourouks Sharifa Asma

Uppflyttning till rallylydnad avancerad klass

 • Ingegerd Carlsson & Birk
 • Anja Skog & Shourouks Sharifa Asma

Sektorn tackar alla funktionärer som ställt upp under året på klubbens tävlingar.

Sammankallande Anja Skog

Ansv. Tävlingssekreterare Mia Cangren Malmberg

Bertil Hall

Kristina Sydorw

Lilian Säfwe

Anita Karlsson

Cecilia Palmaer

Svea Nielsen

 


TÄVLINGSSEKTORS VERKSAMHETSPLANERING 2015

 • Under året kommer Flens BK att anordna 5 brukstävlingar varav en är dubblerad (Sph Ekl), 7 lydnadstävlingar och 2 rallylydnadstävlingar. Två av lydnadstävlingarna kommer att genomföras som en cup.

 • Förutom de officiella tävlingarna kommer Flens BK att anordna en inofficiell lydnadstävling där deltagarna får sätta ihop egna program, välja svårighetsgrad i momenten och där moment även kan hämtas från andra grenar än lydnad.

 • En uppföljningsdag med Madde Daleo och en träningsdag med Frida Wallén kommer att anordnas under våren. Om intresse finns kan träningshelger även komma att planeras under hösten.

 • Vi skall arbeta för att träningsgrupper bildas.

 • Derbyt mellan Flen och Katrineholm skall anordnas utav Flen.

 • Tävlingssekreterare och Tävlingsledare måste utbildas.

 

Mål 1

Specifikt: Utbilda fler TL/TS och domare under perioden 2015-2017

Mätbart: Få minst 1 ny B-TL och 3 nya TS utbildade.

Tidsbestämt: Före 2017-12-31 ska dessa mål vara genomförda.

Genomfört 2012-2014: Två TS utbildades 2013, en B-TL har påbörjat sin utbildning 2014.

 

Mål 2

Specifikt: Få fler tävlande till Flens BK

Mätbart: Ett första steg är att byta ut en officiell lydnadstävling mot en inofficiell som bygger på en helt ny idé. Genom detta pionjärarbete hoppas vi kunna göra våra tävlingar intressantare för såväl tävlande som publik för att på det sättet få fler tävlande utan att utöka antalet tävlingar.

Tidsbestämt: Före 2017-12-31 ska dessa mål vara genomförda.

Hittills genomfört: Antalet tävlingar utökades 2014. Vi ska inte öka antalet tävlingar ytterligare, snarare minska dem något för att inte bränna ut våra funktionärer.

 

Mål 3

Specifikt: Mer aktiviteter på Flens BK, stimulera tävlingsekipage

Mätbart: Minst en träningshelg per år med utomstående instruktör.

Tidsbestämt: Klart efter varje verksamhetsår.

Hittills genomfört: 2014 anordnade vi en träningshelg med utomstående instruktör.

Info från TS 2016

TS-rapport till medlemsmöte 2016-06-15

TS hade möte 13 juni. Vi behandlade bl.a. förslag till tävlingsdatum 2017 och lydnadsremissen (egna punkter på denna dagordning).

Vi har fått en domare i rallylydnad, tillika skrivare, och tävlingsledare i lydnad alla klasser genom att Camilla Thörner har blivit medlem här. Detta är vi mycket glada för! Camilla kommer att vara ansvarig för rallyträning och rallytävlingar.

Tävlingssäsongen är i full gång. Vi har haft dubblerat elitspår, rapporttävling, spår Lkl-Hkl och kvällstävlingar i lydnad. Från vår klubb deltog Tommy Carlsson & Magic i spår Hkl med godkänt resultat. Vi gratulerar till det och tackar alla som har jobbat med dessa tävlingar.

Närmast har vi appellspår och Violcupen i juli. Vi behöver folk i köket på Violcupen och samma personer får gärna vara festfixare också.

Vi vill komplettera årets tävlingsprogram med en extrainsatt rallylydnadstävling, en dubbel nybörjarklass 18 september. Camilla Thörner ansvarar för arrangemangets genomförande.

Vi ska bjuda in till gemensam grillning efter KM. Förslag att klubben håller med potatisgratäng (Tinas catering eller ICA:s färdiga) och att alla tar med sig det de vill grilla själva. KM bör starta senare på dagen så att alla stannar kvar och grillar direkt efteråt.

DM i bruks, lydnad och IPO arrangerades av Strängnäs BK och Eskilstuna BK 5-8 maj. Inga ekipage från Flen deltog. DM i rallylydnad arrangeras av Gnesta-Trosa BK och är framflyttat från 28 maj till 1 oktober.

Katrineholms BK vann derbyt.

Towa Lindh kommer till oss 25 september och Frida Wallén kommer till oss 10 december.

Preliminärt datum för informationskväll på klubben 9 november kl 18.30. Då ska vi informera om kommande förändringar i alla fyra grenarna.

Anja Skog, TS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minnesanteckningar från TS-möte 2016-06-13

Närvarande: Anja Skog, Mia Cangren Malmberg, Magnus Winde, Gullevi Bergqvist, Ingegerd Carlsson, Camilla Thörner, Marie Brännman Karlsson

Adjungerade: Charlotte Erngren, Brittis Olofsson

Ej närvarande: Kristina Sydorw, Lilian Säfwe

 

1. Nya medlemmar i TS och delegation

Vi välkomnar Marie Brännman Karlsson, Camilla Thörner och Ingegerd Carlsson som nya medlemmar i TS. Marie ansvarar för allt som rör agilityn. Camilla ansvarar för allt som rör rallylydnaden, och Ingegerd är behjälplig. Lena Wistrand avgår ur TS pga tidsbrist.

2. Utvärdering av vårens tävlingar

Vi har sagt att TL ska kalla till utvärderingsmöte inom en vecka efter varje tävling. Men om det är svårt att få till ett möte kan utvärderingar även göras via mailkonversation. Anja gör en mall för detta.

Synpunkter på vårens tävlingar:

Se över samlingstiderna för spår- och rapporttävlingarna, de tävlande kan ev. kallas senare.

Skört med spårläggare, blir en sjuk så spricker planeringen (TL och domare måste tjänstgöra som spårläggare resp. TL). En person ska inte behöva snitsla alla spår, vi måste skapa grupper av spårläggare med ansvar för egna spår. Magnus, Mia, Gullevi och Brittis ska samla nuvarande spårläggare till möte med syfte att dom ska lära sig flera spår. Sedan ska flera spårläggare utbildas. Dom medlemmar som har anmält att dom kan hjälpa till ska då kontaktas, men det är allas ansvar att försöka få kursare m.fl. aktiva i detta.

3. Kommande tävlingar 2016

Vi har inte planerat att ha någon rallytävling i år pga svårigheter att få tag på domare. Men Camilla har kontakter och lovar att sköta tillsättningarna (och döma själv). Därför ska vi ansöka om att få ha en rallytävling i år i alla fall. Vi enades om datumet 18 september 2016. Anja lägger in det på SBK Tävling. Det blir en dubbel nybörjarklass. Dom TS som gick kompletterande utbildning till TS rallylydnad måste lämna in hemuppgifterna och bli auktoriserade.

Vi har få anmälda till Violcupen än så länge. Anja gör reklam i distriktet, men närheten i tid till lydnads-SM kan göra att detta blir ett mellanår. Nästa år ligger SM en annan tid på sommaren.

Vi har priser och tävlingsmaterial, just nu behöver vi inte komplettera med något. Men stoppuren är ute på vift, dom måste återbördas.

Vi har bra med funktionärer till tävlingarna utom till köket. På Violcupen behövs det 3-4 stycken till köket/festen och många av de andra tävlingarna har också vakanser till köket.

Vi ska bjuda in till gemensam grillning efter KM. Förslag att klubben håller med potatisgratäng (Tinas catering eller ICA:s färdiga) och att alla tar med sig det de vill grilla själva. KM bör starta senare på dagen så att alla stannar kvar och grillar direkt efteråt.

Inofficiell lydnad – kür – bör förenklas så att det finns färdiga alternativ att välja mellan. Anja spånar vidare på detta och stämmer av via mailen.

4. Förslag till tävlingsdatum 2017

Mia har stämt av datumen mot distriktets övriga klubbar. Det har bl.a. lett till att vi inte föreslår en dubblerad elitspårtävling utan bara en enkel.

Agility planerar att ha en dubbel klass 1 den 16 september 2017 (preliminärt).

Derbyt bör flyttas till en helgdag eftersom det blir för sent att äta en vardagskväll för de flesta. Förslag 21 maj.

Förslag till tävlingsdatum bifogas (inkl TS förslag till förändringar).

5. Nya funktionärer

Glädjande nog fick vi in en del svar på formuläret om att hjälpa till som vi hade framme på kursavslutningen, därefter har ytterligare något svar inkommit. Anja har sammanställt detta och mailat till styrelsen och TS.

6. Lydnadsremissen

Förslag: Att stödja remissförslaget i de delar som innebär nationellt regelverk och pyramidbedömning, men att föreslå att gruppmomenten försvinner helt. Anja gör ett förslag till remissvar som vi hoppas att medlemsmötet ska anta.

7. Regelrevideringar övrigt

Bruks – nya apportvikter, nya hinderhöjder.

Rallylydnad – nya moment.

Agility – nya storleksgränser.

Preliminärt datum för informationskväll på klubben 9 november kl 18.30. Då ska vi informera om kommande förändringar i alla fyra grenarna.

8. Utbildning av funktionärer

Anja, Mia och Kerstin Thuveson behöver komplettera sin TS-rallyutbildning med inlämningsuppgifter för att bli auktoriserade. Undersöka liknande utbildning för Linnea Eriksson.

Camilla är auktoriserad TL i lydnad alla klasser.

Charlotte ska gå utbildning för att bli TL lydnad i höst.

9. Träningsdagar med instruktör i höst

Vi har bokat Towa Lindh 25 september och Frida Wallén 10 december.

Vi avvaktar lite med svampsök. Camilla och Charlotte funderar på hur vi ska få in mer Nose Work på klubben.

Vid datorn, Anja Skog

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TS-rapport till styrelsen 2016-05-16

Tävlingssäsongen har startat. Vi hade dubblerat elitspår 30/4-1/5 (10+10), rapport Lkl-Ekl 14/5 (4 ekipage totalt) och spår Lkl-Hkl 15/5 (4+5). Från vår klubb deltog Tommy Carlsson & Magic i spår Hkl med godkänt resultat. Vi gratulerar till det och tackar alla som har jobbat med dessa tävlingar.

DM i bruks, lydnad och IPO arrangerades av Strängnäs BK och Eskilstuna BK 5-8 maj. Inga ekipage från Flen deltog. DM i rallylydnad arrangeras av Gnesta-Trosa BK och är framflyttat från 28 maj till 1 oktober.

Towa Lindh kommer till oss 25 september och Frida Wallén kommer till oss 10 december.

Linnea Eriksson är nu auktoriserad TS och Mia Cangren Malmberg & Greta är uppflyttade till elitklass spår. Stort grattis till båda!

SBK:s kongress 2015 beslutade att lydnadsreglerna klass 1-3 (nuvarande klass 2-E) skulle bli internationella fr.o.m 2017. Detta har lett till massiv kritik från aktiva tävlande och funktionärer, fr.a på sociala medier och via namninsamlingar. SKK har därför lagt ett nytt förslag som i korthet innebär att vi inför de flesta moment som finns i de internationella klasserna, men behåller regelverk och bedömningsprinciper nationella. Detta förslag är nu ute på snabbremiss t.o.m juli. Det är viktigt att vi som klubb lämnar våra synpunkter, därför vore det önskvärt med ett extra klubbmöte. Förslag på datum: 15 juni.

Vi (=jag) glömde att föreslå tävlingsdatum 2017 på klubbmötet i april. Detta skulle vi kunna göra på extramötet i juni. (Ja, jag skäms!) D-TS ska ha möte 1 juni, till det mötet kan vi ha preliminära datum klara. Klubbmötet kan sedan klubba datumen med reservation att styrelsen kan komma att föreslå mindre förändringar på mötet 20 juni.

Det finns inget förslag klart ännu. Dels flyttade vi några tävlingar i år jämfört med 2015, och vi behöver diskutera detta, dels vill vi ha rallytävling igen ifall vi kan förboka domare redan nu.

Anja Skog, TS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TS-rapport till medlemsmötet 2016-04-27

TS-möte

TS hade möte 28 mars. Till detta möte var HUS och TK adjungerade. Vi gick igenom funktionärslistan, inköp av tävlingsmaterial, markering av tävlingsplaner (ev som man kritar fotbollsplaner), organiserad träning på lördagar, valpträffar, skotträning, tävlingsträning över klubbgränserna, träningsmarker, planerade träningsdagar/prova-på-dagar, samarbete och fördelning av arbetsuppgifter TS – HUS – TK – AGS och utbildning av funktionärer.

Tävlingar

Tävlingssäsongen startar nu till helgen med dubblerat elitspår 30/4-1/5.

DM i bruks, lydnad och IPO arrangeras av Strängnäs BK och Eskilstuna BK 5-8 maj och DM i rallylydnad arrangeras av Gnesta-Trosa BK 28 maj.

TS bjöd in alla som vill hjälpa till med årets tävlingar till ett funktionärsmöte 17 februari, då besattes de flesta uppdragen för årets tävlingar. De vakanta uppdragen sitter på glasdörren vid fikarummet. Alla kursledare uppmanas att försöka få sina kursdeltagare att skriva upp sig på dessa uppdrag.

Träning och prova-på

En träningsdag i nosework arrangerades 19 mars, Camilla Thörner höll i den.

En teori- och träningsdag arrangerades 20 mars, Anja och Mia höll i den.

Fr.o.m 23 april organiserar vi tematräning på lördagar kl 11. Träningen arrangeras om det inte är något annat arrangemang på klubben, t.ex. tävlingar. Två värdar tar hand om detta enligt ett schema, tanken är att varje aktiv medlem ska kunna vara värd någon gång per termin. Träningen består av ett moment, som kan vara hämtat ur brukslydnaden, lydnaden, rallylydnaden eller vardagslydnaden. Träningen sker på lilla planen, de som inte vill delta har stora planen till sitt förfogande.

Prova på lekar och aktiviteter, ”cirkuskonster” arrangeras 22 maj 9-12, Camilla Mangnäs och Charlotte Erngren håller i den aktiviteten. Intresset har varit stort, det finns inga platser kvar.

Towa Lindh kommer till oss 25 september och Frida Wallén kommer till oss 10 december.

Vi avvaktar prova-på-dagen i kantarellsök, eventuellt blir det en sådan i höst, i så fall med egen instruktör.

Utbildning:

Charlotte Erngren kommer att gå TL-lydnad-utbildning i höst.
Anja och Mia har varit på teoretisk utbildning i distriktets regi om kommande lydnadsregler.

Anja, Mia, och Charlotte har varit på praktisk utbildning i distriktets regi om kommande lydnadsregler.

Distriktet har även anordnat informationskvällar för tävlande i lydnad i april.

Klubben kommer att ha egna infokvällar om nya regler i bruks, lydnad och rally i höst.

Stort grattis till:

Mia Cangren Malmberg & Greta som nu är uppflyttade till elitklass spår.

Linnea Eriksson som nu är auktoriserad tävlingssekreterare.

Anja Skog, TS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TS-rapport till styrelsen 2016-04-04

Tävlingssäsongen startar snart, först med dubblerat elitspår 30/4-1/5, rapport Lkl-Ekl 14/5 och spår Lkl-Hkl 15/5. På funktionärsmötet 17 februari besattes de flesta uppdragen för årets tävlingar. De vakanta uppdragen sitter på glasdörren vid fikarummet. Alla kursledare uppmanas att försöka få sina kursdeltagare att skriva upp sig på dessa uppdrag.

DM i bruks, lydnad och IPO arrangeras av Strängnäs BK och Eskilstuna BK 5-8 maj och DM i rallylydnad arrangeras av Gnesta-Trosa BK 28 maj.

TS hade möte 28 mars. Till detta möte var HUS och TK adjungerade. Vi gick igenom funktionärslistan, inköp av tävlingsmaterial, markering av tävlingsplaner (ev som man kritar fotbollsplaner), organiserad träning på lördagar, valpträffar, skotträning, tävlingsträning över klubbgränserna, träningsmarker, planerade träningsdagar/prova-på-dagar, samarbete och fördelning av arbetsuppgifter TS – HUS – TK – AGS och utbildning av funktionärer.

Valpträffar och skotträning ligger som separata förslag till styrelsen för beslut.

Organiserad träning på lördagar:

Varje lördag då det inte är något annat arrangemang på klubben ska vi erbjuda organiserad träning kl 11. Träningen beräknas vara klar inom en halvtimme. Två värdar tar hand om detta enligt ett schema, tanken är att varje aktiv medlem ska kunna vara värd någon gång per termin. Träningen består av ett moment, som kan vara hämtat ur brukslydnaden, lydnaden, rallylydnaden eller vardagslydnaden. Träningen sker på lilla planen, de som inte vill delta har stora planen till sitt förfogande.

Träningsdagar/prova-på-dagar:

En träningsdag i nosework arrangerades 19 mars, Camilla Thörner höll i den.

En teori- och träningsdag arrangerades 20 mars, Anja och Mia höll i den.

Frida Wallén kommer till oss 10 december. Vi får hålla koll på vädret, eventuellt vara inomhus.

Towa Lindh har sagt ja till att komma i höst, Anja kontaktar henne igen för att boka datum.

Camilla Mangnäs och Charlotte Erngren ska hålla en prova-på-dag i cirkuskonster. Upplägget blir två halvdagar, dvs en grupp på förmiddagen och en på eftermiddagen. De kollar sitt arbetsschema för att bestämma datum under våren/försommaren.

Vi anordnar en prova-på-dag i kantarellsök i höst, vi försöker lösa det med egen instruktör.

Samarbete och fördelning av arbetsuppgifter TS – HUS – TK – AGS:

AGS var inte representerade (men de hade fått inbjudan). Vi pratade kort om att vi bör respektera föreningens organisation. När det gäller de övriga sektorerna/kommittéerna kom vi överens om följande: TS – alla tävlingsarrangemang (bruks, lydnad, rally), allt som heter prova-på, alla träningsdagar med extern instruktör. HUS – allt som heter kurs. TK – alla träningsdagar utan instruktör, alla träningstävlingar. Organiseringen av den öppna träningen på onsdagar och lördagar är en gemensam angelägenhet för TS och TK, se ovan.

Utbildning:

Gunnel och Linnea går TS-utbildning.

Charlotte kommer att gå TL-lydnad-utbildning i höst, hon får praoa på tävlingar så länge.
Anja och Mia har varit på teoretisk utbildning i distriktets regi om kommande lydnadsregler.

Anja, Mia, och Charlotte har varit på praktisk utbildning i distriktets regi om kommande lydnadsregler.

Distriktet anordnar även informationskvällar för tävlande i lydnad i april.

Klubben kommer att ha egna infokvällar om nya regler i bruks, lydnad och rally i höst.

Anja Skog, TS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minnesanteckningar från TS-möte 2016-03-28

Närvarande: Anja Skog, Mia Cangren Malmberg, Kristina Sydorw, Lilian Säfwe, Magnus Winde

Adjungerade: Charlotte Erngren HUS, Gunnel Landsberg TK

Ej närvarande: Gullevi Bergqvist, Lena Wistrand, AGS

1. Vårens tävlingar

Funktionärer:

Vi gick igenom funktionärslistan (bilaga 1). Glädjande nog fick vi de flesta uppdrag besatta på mötet 17 februari. Vi har kanske för många spårläggare 3 juli, när det närmar sig får vi göra en avstämning av detta.

De vakanta uppdragen för hela året sitter nu på glasdörren vid fikarummet (bilaga 2). Alla kursledare uppmanas att försöka få sina kursdeltagare att skriva upp sig på dessa uppdrag.

Köpa/fixa inför säsongen:

Hörselskydd – Anja köper

Snitslar – Magnus och Mia fixar

Spårpinnar – har Magnus fixat

Vittringspinnar – har Magnus fixat, Anja håller koll på om det behövs fler senare

Priser, plaketter, rosetter – Mia köper (+ ett extra blaffigt till Violcupen)

Skott – har Mia köpt

Tidtagarur inkl klocka med 100-dels sekunder 2 st – Anja köper

Markeringsfärg – Mia köper

Markera planer:

Fr.o.m 2017 kommer lydnadsplaner alla klasser att ha en definierad storlek och det kommer att vara viktigt att de märks upp. Redan nu ska rallylydnadsplaner och elitlydnadsplaner vara uppmärkta. Mia (Lars-Åke) ska kolla om vi kan krita tävlingsplaner på samma sätt som fotbollsplaner.

2. Organiserad träning

Lilians förslag gicks igenom (bilaga 3). Vi bestämde oss för att prova enligt hennes förslag, se nedan. Så fort schemat för värdarna är klart startar tematräningen på lördagar.

Gunnel gör schemat, värdarna kan byta dagar sinsemellan om datumen inte passar.

Varje lördag då det inte är något annat arrangemang på klubben ska vi erbjuda organiserad träning kl 11. Träningen beräknas vara klar inom en halvtimme.

Två värdar utses. De ser till att träningen kommer igång, plockar fram ev redskap, går runt och raggar deltagare (i början). De ska inte fungera som instruktörer, det är deltagarna som ska hjälpa varandra. Det krävs alltså ingen särskild kunskap för att vara värd. Värdarna ska använda västarna som finns på klubben. Tanken är att varje aktiv medlem ska kunna vara värd någon gång per termin.

Träningen består av ett moment, som kan vara hämtat ur brukslydnaden, lydnaden, rallylydnaden eller vardagslydnaden. Appellgång kan förekomma som ett alternativ. Momentet bestäms av värdarna och meddelas via hemsidan och facebook dagen innan. Momentet får inte flyta ut och bli flera moment, kombineras etc. Varje deltagare får träna momentet några gånger, de övriga deltagarna skall engagera sig, titta och ge råd och tips. Det är ett krav att man stannar hela träningen och hjälper varandra!

Träningen sker på lilla planen, de som inte vill delta har stora planen till sitt förfogande.

3. Valpträffar

Även detta är Lilians förslag (bilaga 3).

Samma värdar som har hand om den organiserade träningen kl 11 fortsätter sedan med att ta hand om valpar och deras förare kl 12-13.

Valparna ska vara 3-6 månader. Deras förare ska visa upp vaccinationsintyget och informeras om att de har fullt ansvar för sin hund (eftersom medlemsskap inte krävs).

Kostnad 20 kr inkl. kaffe och kaka, detta är för att ingen ska avvika innan fikat som avslutar träffen.

Valparna kan få leka, vi kan göra en valpinkallning, ev en kort koppelpromenad...

Anslås av PR om/när styrelsen har godkänt förslaget.

4. Skotträning

TS diskuterade hur skotträningen bör organiseras och vill lägga följande förslag till styrelsen:

Pistolen och skott förvaras i ett skåp med kodlås i lilla rummet i klubbstugan.

Alla medlemmar som vill träna skott får en nyckel till stugan och koden till pistolskåpet.

Mia gör ett schema för vilka som ska skjuta under säsongen. Om möjligt samordnas det med värdschemat på lördagarna.

Träningsdagar ska inte börja senare pga skotträning, istället ska det informeras tydligt på hemsidan och facebook när skotträningen är inställd.

5. Tävlingsträning över klubbgränserna

Mia har varit i kontakt med Eskilstuna BK för att diskutera gemensam tävlingsträning. Anja har pratat lite löst med Nyköpings BK. Katrineholms BK kan vi också fråga.

Vi föreslår att arrangerande klubb bestämmer formerna för träningen. T.ex när den är i Eskilstuna är det tre moment som gäller, i Flen kan man få köra igenom ett program.

Man kan ha olika teman vid olika tillfällen, t.ex lydnad ena gången och bruks andra gången.

Träningen arrangeras av de olika klubbarna växelvis, kanske en gång per månad? Medlemsskap i en av klubbarna ska räcka.

Mia och Gunnel kollar vidare.

6. Träningsmarker

Mia har frågat markägare om vi får träna och generellt har de svarat att det går bra om vi hör av oss först. Mia gör en kontaktlista till markägarna som vi stämmer av med den karta vi fick av Lantmäteriet med gränserna utsatta. Anja skriver sedan på hemsidan att de som vill träna kan höra av sig för att få kontaktuppgifter till aktuell markägare.

7. Träningsdagar mm 2016

En träningsdag i nosework arrangerades 19 mars, Camilla Thörner höll i den. Mycket uppskattad

En teori- och träningsdag arrangerades 20 mars, Anja och Mia höll i den. Det kom få deltagare, men de som kom var engagerade. Mycket diskussioner och många bra förslag! (Bilaga 4)

Frida Wallén kommer till oss 10 december. Vi får hålla koll på vädret, eventuellt vara inomhus.

Towa Lindh har sagt ja till att komma i höst, Anja kontaktar henne igen för att boka datum.

Camilla Mangnäs och Charlotte Erngren ska hålla en prova-på-dag i cirkuskonster. Upplägget blir två halvdagar, dvs en grupp på förmiddagen och en på eftermiddagen. De kollar sitt arbetsschema för att bestämma datum under våren/försommaren.

Vi anordnar en prova-på-dag i kantarellsök i höst, vi försöker lösa det med egen instruktör.

8. Samarbete/fördelning arbetsuppgifter TS – HUS – TK – AGS

AGS var inte representerade. Vi pratade kort om att vi bör respektera föreningens organisation. När det gäller de övriga sektorerna/kommittéerna kom vi överens om följande:

TS – alla tävlingsarrangemang (bruks, lydnad, rally), allt som heter prova-på, alla träningsdagar med extern instruktör.

HUS – allt som heter kurs.

TK – alla träningsdagar utan instruktör, alla träningstävlingar (med hjälp av Mia för att etablera kontakt med andra klubbar).

Organiseringen av den öppna träningen på onsdagar och lördagar är en gemensam angelägenhet för TS och TK, se punkt 2 ovan.

9. Utbildning

Gunnel och Linnea går TS-utbildning.

Charlotte kommer att gå TL-lydnad-utbildning i höst, hon får praoa på tävlingar så länge.

Anja och Mia har varit på teoretisk utbildning i distriktets regi om kommande lydnadsregler.

Anja, Mia, Gullevi och Charlotte ska åka på praktisk utbildning i distriktets regi om kommande lydnadsregler.

Distriktet anordnar även informationskvällar för tävlande i lydnad i april.

Klubben kommer att ha egna infokvällar om nya regler i bruks, lydnad och rally i höst.

Vid datorn, Anja Skog

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förslag från teori- och träningsdag 20 mars 2016

Tävlingsledaren

TL tar med de tävlande (utan hundar) ut på planen och berättar hur banan är planerad. Detta sker redan i elitklass ibland, vi vill att det sker i alla lydnadsklasser. Det är en trygghet för de tävlande och ger dom även möjlighet att ha synpunkter på t.ex. en kon som kan vara störande placerad. Större chans att de tävlande följer TL:s dirigering.

Info vid samlingen om vikten av att visa hänsyn. Inte stå med hund vid ingången till planen (vi bör fundera på placeringen av hunddusch och vattenskål nere vid planen). Ta hänsyn till varandra vid uppvärmningen.

Domaren

Kan med fördel redan vid samlingen informera om standardförkortningar i protokoll, se nedan. Tillgänglig för att svara på frågor om bedömningen efteråt.

Standardförkortningar

Det finns inga regler om förkortningar, men vi kom överens om vissa som vi kan använda när Mia eller Anja dömer. Domarskrivare kan förstås använda dessa även när de skriver åt andra domare, så länge det handlar om att förkorta och inte att ändra kommentarer.

FF – förarfel (t.ex. rak halt istf vänster halt)

SS – sitter snett

SeS – segt (sent) sättande

DK – dubbelkommando

Pos – felaktig position

Plog – plogar

Ljud – gnäller, skäller, piper osv

Står – står i halt

Segt – segt utförd rörelse

Steg – tar steg innan ställande/läggande/sättande

Avslut – slarvigt avslut

Släpper – släpper positionen

Luft – luft mellan hund och förare

Vä – vänster

Hö – höger

Miss pos – missad position (kan förtydligas med t.ex. sitt ej – sitter ej i Z)

Omdir – omdirigering

Tempo – dåligt tempo

Tvek – tvekar (t.ex. vid gripande av apport)

Omtag – omtag av apporten

Fram – flyttar fram i fjärren

BTÖ – bättre tempo önskas, t.ex. i helhetsintrycket

Skotträning

Ett förslag fanns om att aktiviteter (om de måste förläggas till lördagar) ska börja kl 11.00, men det hade fått mothugg.

Istället följande förslag till TS-mötet och styrelsemötet:

Pistolen ska finnas lättillgänglig för alla som vill träna skott. Den måste vara inlåst, men den kan finnas i klubbstugan på nedervåningen inlåst i ett utrymme med kodlås t.ex.

För att skotträningen ska bli av behöver vi ha ett schema för vilka som ska skjuta.

Tydlig info om ifall det inte ska vara skotträning.

Nya regler 2017

Önskemål om träningstävlingar i höst med de nya momenten.

Övriga önskemål

Tävlingsträningar med Eskilstuna BK m.fl. klubbar i närheten.

Vardagslydnadsträning

Övriga synpunkter

Tävlingsförare och funktionärer har uttryckt önskemål om sådana här teoretiska diskussioner – men varför kom de inte???

Tack alla som kom och bidrog till bra diskussioner och bra förslag!

Vid datorn, Anja Skog

Info från TS 2015

Rapport från TS till styrelsen 2015-11-30

TS hade möte 11 november. Då beslutade vi bl.a. att 2016 arrangera en träningsdag i lydnad/brukslydnad med Towa Lindh och en uppföljning med Frida Wallén. Vi kommer även att arrangera en prova-på-dag i cirkuskonster med Camilla Mangnäs och en i kantarellsök (instruktör är ej bokad till den ännu). I vinter ska vi ha en inomhusdag eller -kväll för att prata om förkortningar i domarprotokoll m.m.

Vi hade årets sista tävlingar 14-15 november, lydnadstävlingar i Ålspånga ridhus.

Vi har haft två uppskattade prova-på-dagar i nose work med Ingalill Blixt, den senaste var 21 november.

TS // Anja Skog

 

Rapport från TS till klubbmötet 2015-11-17

TS hade möte 11 november. Då beslutade vi bl.a. att 2016 arrangera en träningsdag i lydnad/brukslydnad med Towa Lindh och en uppföljning med Frida Wallén. Vi kommer även att arrangera en prova-på-dag i cirkuskonster med Camilla Mangnäs och en i kantarellsök (instruktör är ej bokad till den ännu). I vinter ska vi ha en inomhusdag eller -kväll för att prata om förkortningar i domarprotokoll m.m.

Vi hade årets sista tävlingar i helgen, lydnadstävlingar i Ålspånga ridhus.

Vi ställde in den inofficiella lydnadstävlingen i år men kommer att göra ett nytt försök nästa år.

Vi har haft en prova-på-dag i nose work med Ingalill Blixt 31 oktober och ska ha en till 21 novermber.

Linnea Eriksson och Eva-Helena Lövkvist går en webbutbildning för tävlingssekreterare.

Brittis Olofsson är färdig med utbildningen till tävlingsledare i bruks. Vi har dock fortfarande ett stort behov av att utbilda fler tävlingsledare i både bruks och lydnad.

Vi gratulerar:

 • Brittis Olofsson - auktoriserad tävlingsledare bruks.

 • Mia Cangren Malmberg & Greta - klubbmästare i bruks.

 • Gunnel Landsberg & Tyra – klubbmästare i lydnad.

 • Charlotte Erngren & Lisa - klubbmästare i rallylydnad.

 • Anja Skog & Krydds Dolly - uppflyttade till sök högre klass.

 • Annika Wijkström & Spinnrockens Minty - LP1.

 • Helene Apelqvist & Cleo - uppflyttade till rallylydnad avancerad klass.

TS // Anja Skog

 

Minnesanteckningar från TS-möte 2015-11-11

Närvarande: Anja, Mia, Kristina, Lilian, Gullevi. Ej närvarande: Magnus, Lena.

1. Årets tävlingar

Tävlingarna har i stort sett flutit på bra.

Den inofficiella lydnadstävlingen blev inställd. Troligen för snävt regelverk och för lite tid för ekipagen att hinna sätta sig in i det, göra program och anmäla sig. Vi försöker igen 4/9 2016.

Violcupen borde ha skyltats upp bättre, husvagnsparkeringen var inte trevlig, bajamaja saknades.

2. Tävlingar 2016

Bättre framförhållning inför den inofficiella tävlingen 4/9. Enklare regelverk. Anja kallar till möte.

Violcupen - fixa husvagnsparkering på grusplanen, skylta, kolla bajamaja, kolla regler för alkohol.

Tävlingssekreteraren ska kalla till planeringsmöte inför varje tävling.

Tävlingssekreteraren ser till att det finns utskrivna PM på klubben.

Tävlingsledaren ser till att varje tävling blir utvärderad inom en vecka.

Avprickning ska inte ske i dörren (har ändrats 2015).

Ny korrigerad lista med tävlingsdatum 2016 bifogas.

Funktionärsmöte 17/2. Anja kallar till det och kontaktar Katrineholm för samarbete.

3. Funktionärer

TS ska inte ha någon egen avtackning detta år, alla aktiva har bjudits in till bowling och tacos 5/12.

Några spårläggare utbildades i april 2015, fler behövs.

Anja informerade om ett förslag till belöningssystem som kommer att prövas 2016.

Mia har tagit fram en lathund för tävlingssekreterare. Det kan behövas även för andra funktioner.

4. Spår-, sök- och rapportmarker

Mia och Gullevi rapporterade om sonderingen av marker.

Mia, Magnus och Gullevi ska åka ut till markägare och jakträttsinnehavare med julblomma eller fruktkorg.

5. Tävlingsmaterial

Anja beställer vittringspinnar.

6. Träningsdagar mm 2016

En uppföljningsdag med Frida Wallén

En träningsdag med Towa Lindh

En prova-på-dag i cirkuskonster med Camilla Mangnäs

En prova-på-dag i kantarellsök

En teorikväll om förkortningar på protokoll etc

Anja fixar allt detta.

7. Stimulera träningsgrupper och allmänna träningarna

Mia kollar var det finns mera marker att träna i

Lilian tar fram förslag på organisering av allmänna träningen (hennes förslag bifogas)

Gullevi spånar på onsdagsvärdar (lördagsvärdar?)

Anja kollar på hur man kan skriva på hemsidan och facebook för att bjuda in till gemensam träning.

8. Domare

Mia och Anja kommer att gå på domarkonferens 17/1 2016. Denna gång är endast domare inbjudna.

Alla domare (som vill fortsätta döma) kommer att fortbildas inför nya regelverk som ska börja gälla 2017.

9. Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget

Dokumenten från föregående år lästes igenom. Förslag på förändringar enligt ovanstående punkter ska införas (se bifogat förslag).

Vid datorn, Anja Skog

 

Rapport från TS till styrelsen 2015-11-02

TS kommer att ha möte 11 november.

Nose Work med Ingalill Blixt 31 oktober blev mycket uppskattad. Hon kommer att ha en dag till 21 november. Den är fulltecknad med hundekipage men det finns möjlighet att vara åskådare.

14-15 november kommer vi att ha lydnadstävlingar i Ålspånga ridhus.

TS // Anja Skog

 

Rapport från TS till styrelsen 2015-10-06

Träningsdagen med Frida Wallén 20 september blev mycket uppskattad. Nose work med Ingalill Blixt 31 oktober blev snabbt fulltecknad så hon kommer att ha en dag till 21 november. Även den är nu fulltecknad.

Vi genomförde en söktävling 13 september, grattis till mig & Dolly som blev uppflyttade till högre sök. 4 oktober hade vi lydnadstävling och 14-15 november kommer vi att ha lydnadstävlingar i ridhus. Dock inte i Jällsjö, eftersom vi missade att boka det.

Den inofficiella lydnadstävlingen 17/10 är inställd eftersom vi inte fick några anmälningar. Vi försöker igen i vår.

TS // Anja Skog

 

Rapport från TS till klubbmötet 2015-09-22

Vi har sedan förra klubbmötet genomfört en rallylydnadstävling, en dubblerad elitspårtävling, en spår- och rapporttävling, en appellspårtävling, flera lydnadstävlingar och en söktävling. En av lydnadstävlingarna genomfördes som en cup i två dagar – Violcupen. Den växte betydligt i år jämfört med förra året och hade nu över 100 starter. Stort tack till alla som har jobbat med våra tävlingar!

Derbyt arrangerades i Flen 3 juni och vanns av Katrineholm. KM arrangerades 5 september.

Vi kommer att ha en inofficiell lydnadstävling 17 oktober. Deltagarna får själva välja program, svårighetsnivå och det är tillåtet att kombinera moment, även från andra grenar än lydnaden.

Vi hade en välbesökt och uppskattad träningsdag med Frida Wallén 20 september och kommer att ha en prova-på-dag i nose work med Ingalill Blixt 31 oktober.

Linnea Eriksson och Eva-Helena Lövkvist går en webbutbildning för tävlingssekreterare.

Brittis Olofsson är färdig med utbildningen till tävlingsledare i bruks. Vi har dock fortfarande ett stort behov av att utbilda fler tävlingsledare i både bruks och lydnad.

Vi gratulerar:

 • Brittis Olofsson - auktoriserad tävlingsledare bruks.

 • Mia Cangren Malmberg & Greta - klubbmästare i bruks.

 • Gunnel Landsberg & Tyra – klubbmästare i lydnad.

 • Charlotte Erngren & Lisa - klubbmästare i rallylydnad.

 • Anja Skog & Krydds Dolly - uppflyttade till sök högre klass.

 • Annika Wijkström & Spinnrockens Minty - LP1.

 • Helene Apelqvist & Cleo - uppflyttade till rallylydnad avancerad klass.

TS // Anja Skog

 

Rapport från TS till styrelsen 2015-08-17

Vi kommer att genomföra två träningsdagar/prova-på-dagar under hösten:

 • Frida Wallén 20 september (lydnad och brukslydnad)

 • Ingalill Blixt 31 oktober (nosework)

Vi har genomfört två kvällstävlingar i lydnad 10-11 juni, med sammanlagt 25 startande, en appellspårtävling 28 juni med 14 startande och Violcupen 11-12 juli, med ca 100 startande. Violcupen hade växt enormt i år jämfört med förra året och de tävlande var väldigt nöjda med arrangemanget och alla fina sponsorpriser. Även skämttävlingarna uppskattades och deltagarna i det vinnande laget på festen vann varsin start i en lydnadstävling hos oss. (Win-win, vi får fler tävlande och en massa goodwill!)

Stort tack till alla som har jobbat med dessa tävlingar! Tyvärr hade vi inte tillräckligt med egna funktionärer, utan fick hyra in två TL utifrån på Violcupen. Visserligen var det semestertider, men vi skulle behöva utbilda fler. Problemet är att vi har inte så många medlemmar med tävlingsmeriter att tillfråga.

Katrineholm vann derbyt 3 juni.

Vi kommer att ha KM 5 september, information finns på hemsidan och anslag ska sättas upp.

Nästa officiella tävling är sök lkl-ekl 13 september.

Vår inofficiella lydnadstävling kommer inte att kunna hållas 6 september, eftersom vi inte har mäktat med att planera den ännu. Vi kommer att föreslå ett datum senare i oktober-november.

Mia Cangren Malmberg har varit på D-TS möte 4 juni för att fastställa våra tävlingsdatum 2016. Vi kommer antagligen att behöva flytta på söktävlingen nästa höst, den krockar med älgjakten. Vi får även fundera på om Violcupen ska flyttas, den ligger helgen innan lydnads-SM nu.

Vi gratulerar:

 • Brittis Olofsson som nu är auktoriserad tävlingsledare bruks.

 • Annika Wijkström & Spinnrockens Minty som har tagit LP1.

 • Helene Apelqvist & Cleo som är uppflyttade till rallylydnad avancerad klass.

TS // Anja Skog

 

Rapport från TS till styrelsen 2015-06-01

Vi har genomfört en dubblerad elitspårtävling 9-10 maj, spårtävling lkl-hkl och rapporttävling lkl-ekl 17 maj och en rallylydnadstävling alla klasser 31 maj. Stort tack till alla som jobbade med dessa tävlingar!

I juni kommer vi att ha två kvällstävlingar i lydnad, en appellspårtävling och i juli kommer vi att ha vår lydnadscup.

Vi har tillräckligt många anmälda för att få lag i alla grenar på derbyt 3 juni. Heja Flen!

Mia Cangren Malmberg (och ev. Anja Skog) kommer att gå på D-TS möte 4 juni för att fastställa våra tävlingsdatum 2016.

TS // Anja Skog

 

Rapport från TS till styrelsen 2015-05-04

TS består 2015 av Anja Skog (sammankallande), Mia Cangren Malmberg, Gullevi Bergqvist, Magnus Linde, Kristina Sydorw, Lilian Säfwe, Lena Wistrand och ännu så länge en vakant plats som vi har bett AGS tillsätta.

Linnea Eriksson och Eva-Helena Lövkvist går TS-utbildning och Gunnel Landsberg går samma utbildning som repetition.

DM har gått av stapeln i Nyköping. Inget ekipage från Flen deltog.

Vi kommer vi att ha vår dubblerade elitspårtävling i helgen 9-10 maj, det blir 12 + 12 spår. 17 maj har vi spårtävling lkl-hkl (6 + 6 spår) och rapporttävling lkl-ekl. 31 maj har vi rallylydnadstävling alla klasser. Vi har begränsat antalet anmälningar vi tar emot till 60, då klarar vi oss med en domare.

Frida Wallén blev sjuk och kunde inte komma till oss 3 maj, men vi hade en träningsdag själva med 7 ekipage. Vi kommer att försöka få henne att komma till oss senare istället.

I höst ska vi ha träningsdag/prova-på i Nose Work och freestyle. IngaLill Blixt (NW) och Lizette Olausson (freestyle) är tillfrågade och båda har preliminärt sagt ja, men vi har inte bokat in datumen ännu.

Vi kommer snart ut med en inbjudan till derbyt 3 juni 2015.

Mia Cangren Malmberg (och ev. Anja Skog) kommer att gå på D-TS möte 4 juni för att fastställa våra tävlingsdatum 2016.

TS // Anja Skog

 

Rapport från TS till klubbmöte 2015-04-21

TS består 2015 av Anja Skog (sammankallande), Mia Cangren Malmberg, Gullevi Bergqvist, Magnus Linde, Kristina Sydorw, Lilian Säfwe, Lena Wistrand och ännu så länge en vakant plats som vi har bett AGS tillsätta.

Brittis Olofsson är nu auktoriserad tävlingsledare, stort grattis till henne och även till oss, vi behöver verkligen nya TL.

Linnea Eriksson kommer att gå TS-utbildning och Gunnel Landsberg kommer att gå samma utbildning som repetition. Eventuellt även Eva-Helena Lövkvist.

TS har haft möte 11 mars:

 • Vi tittade på utvärderingen från funktionärsavtackningen i början av året. Vi ska ha planeringsmöte inför varje tävling, utvärdering efter varje tävling, det ska finnas utskrivna PM på klubben och vi ska göra lathundar för funktionärer. Avprickning på tävlingsdagen ska inte ske i dörröppningen.

 • Vi fastställde vårt förslag till tävlingsdatum 2016.

 • Vi godkände skrivelsen om domartillsättningar i rallylydnaden.

 • Vi bestämde att i höst ha två träningsdagar med extern instruktör, en i nose work och en i freestyle.

 • Spårgruppen utbildar spårläggare 8 april (teoretiskt) och 11-12 april (praktiskt).

Vi har genomfört årets första tävling. Det var en rallylydnadstävling med ca 185 anmälda. Vi hade svårt att få tag på tillräckligt många domare, men det löste sig och tävlingen flöt på bra. Tack alla som hjälpte till som funktionärer! Närmast kommer vi att ha vår dubblerade elitspårtävling.

Frida Wallén kommer till oss 3 maj. Vi har 10 deltagare med hund anmälda och tar nu bara emot åskådare. Flens BK har fått nya medlemmar på kuppen! :-)

Flen ska arrangera derbyt 2015, datumet blir 3 juni.

Distriktet anordnar tre aktiviteter för medlemmar i vår: barmarksdrag, fritt följ och uppletande. Info om detta finns på anslagstavlorna och hemsidan.

TS // Anja Skog

 

Rapport från TS till styrelsen 2015-04-13

TS består 2015 av Anja Skog (sammankallande), Mia Cangren Malmberg, Gullevi Bergqvist, Magnus Linde, Kristina Sydorw, Lilian Säfwe, Lena Wistrand och ännu så länge en vakant plats som vi har bett AGS tillsätta.

Brittis Olofsson är nu auktoriserad tävlingsledare, stort grattis till henne och även till oss, vi behöver verkligen nya TL.

Linnea Eriksson kommer att gå TS-utbildning och Gunnel Landsberg kommer att gå samma utbildning som repetition.

TS har haft möte 11 mars:

 • Vi tittade på utvärderingen från funktionärsavtackningen i början av året. Bilaga 1. Vi ska ha planeringsmöte inför varje tävling, utvärdering efter varje tävling, det ska finnas utskrivna PM på klubben och vi ska göra lathundar för funktionärer. Avprickning på tävlingsdagen ska inte ske i dörröppningen.

 • Vi fastställde vårt förslag till tävlingsdatum 2016. Bilaga 2.

 • Vi godkände skrivelsen om domartillsättningar i rallylydnaden. Bilaga 3.

 • Vi bestämde att i höst ha två träningsdagar med extern instruktör, en i nose work och en i freestyle.

 • Spårgruppen utbildar spårläggare 8 april (teoretiskt) och 11-12 april (praktiskt).

Vi har genomfört årets första tävling. Det var en rallylydnadstävling med ca 185 anmälda. Vi hade svårt att få tag på tillräckligt många domare, men det löste sig och tävlingen flöt på bra. Tack alla som hjälpte till som funktionärer! Närmast kommer vi att ha vår dubblerade elitspårtävling.

Frida Wallén kommer till oss 3 maj. Vi har 10 deltagare med hund anmälda och tar nu bara emot åskådare. Flens BK har fått nya medlemmar på kuppen! :-)

Flen ska arrangera derbyt 2015, datumet blir 3 juni.

TS // Anja Skog

 

Rapport från TS till styrelsen 2015-03-10

TS består 2015 av Anja Skog (sammankallande), Mia Cangren Malmberg, Gullevi Bergqvist, Magnus Linde, Kristina Sydorw, Lilian Säfwe, Lena Wistrand och ännu så länge en vakant plats som vi har bett AGS tillsätta. Vi ska ha årets första möte 11 mars.

Årets första tävling närmar sig. Det är en rallylydnadstävling med ca 185 anmälda. Efter sju sorger och åtta bedrövelser har vi nu domare till den tävlingen, men vi överväger att låta bli att arrangera rallylydnad 2016 och tillskriva förbundet om att tillsättning av rallydomare måste organiseras på ett bättre sätt.

Vi var nio deltagare med hund på uppföljningsdagen med Madde Daleo 7 februari. Frida Wallén kommer till oss 3 maj. Intresset är stort, vi har redan åtta anmälda med hund och hon kan ta max tio. I höst planerar vi att ta hit en instruktör i nosework som kan hålla i en prova-på-dag.

Flen ska arrangera derbyt 2015, datumet blir 3 juni.

TS // Anja Skog

 

Info från TS 2014

Rapport från TS till styrelsen 2014-12-01

Vi har genomfört alla planerade tävlingar 2014. Stort tack till alla som har hjälpt till! 10 januari ska vi ha en träff för alla funktionärer då vi ska stämma av årets tävlingar och tacka alla med förtäring. Vi ska kalla alla som vill hjälpa till på 2015 års tävlingar till möte 4 februari kl 18.30.

Brittis Olofsson har påbörjat utbildning till TL Bruks.

Arbetsgruppen som ska planera inofficiell lydnadstävling 6 september 2015 har börjat arbeta med detta, vi har haft ett möte 26 november.

Flen ska arrangera derbyt 2015, datumet blir 3 juni.

Madde Daleo kommer till oss för en uppföljning 7 februari. Förtur har då dom som deltog förra gången hon var här. Vi kommer även att ha en träningsdag med Frida Wallén 3 maj.

Vi vill genomföra en studiecirkel i vinter, men ingen är planerad ännu.

TS // Anja Skog

 


Rapport från TS till styrelsen 2014-11-03

TS har haft ett möte 29 oktober.

Mia, Gullevi och Magnus Winde kommer att ansvara för spårmarkerna tillsammans fr.o.m. 2015.

Vi ska kalla alla som vill hjälpa till på 2015 års tävlingar till möte 4 februari kl 18.30.

Vi planerar att ha en inofficiell lydnadstävling 6 september 2015. Tanken är att förnya tävlingsgrenen och göra den roligare för både tävlande och publik. De tävlande ska få sätta ihop egna program, där de får välja svårighetsnivå på momenten, lägga till moment från andra grenar än lydnad, kombinera moment osv. Kristina, Svea, Lilian, Mia och Anja ska jobba fram en grundstomme att presentera på årsmötet. Vi ska berätta att vi jobbar med detta på novembermötet och att vi gärna tar med fler i arbetsgruppen. Vårt första planeringsmöte blir 26 november kl 17.30.

Flen ska arrangera derbyt 2015, datumet blir 3 juni.

TS kallar alla som har hjälpt till på tävlingar 2014 till en träff med förtäring 10 januari för avstämning och avtackning.

Mia frågar Madde Daleo om hon vill komma till oss för en uppföljning tidigt i vår. Förtur har då dom som deltog förra gången hon var här. Anja frågar Frida Wallén om hon vill komma till oss sent på våren eller tidigt på sommaren.

På förslag till studiecirkel finns belöningsteknik och kreativ träning. På förslag till föreläsning finns samma ämnen plus spår. Mia kollar vad det finns för studiematerial, vad som kan passa oss.

Vi stämde av hur väl vi har lyckats uppfylla målen i 2014 års verksamhetsplan och diskuterade nya mål som ska föras in i kommande verksamhetsplan.

Vi har en stark önskan om att klubben ska besluta om organisationsförändring som innebär att alla tävlingsgrenar är likvärdigt integrerade i all verksamhet, t.ex. att agilityns tävlingar ingår som en naturlig del i TS verksamhet precis som de andra grenarna gör istället för att ligga i en egen sektor.

TS // Anja Skog

 


Rapport från TS till styrelsen 2014-10-06

Gullevi Bergqvist och Robert Lundin deltog på distriktets regelrevideringsmöte 21 september. Efter detta möte sammanställde distriktet ett remissvar till förbundet. (Det finns att läsa på vår hemsida.)

KM i bruks, lydnad och rallylydnad genomfördes 24 september. Det blev ganska mörkt och vi fick lov att köra flera grenar samtidigt så man kunde inte titta på varandras rundor, men bortsett från det flöt det på bra. Tack till alla som hjälpte till!

I bruks hade vi två deltagare, klubbmästare blev Ewa Carlsson & Blicka. I lydnad hade vi sex deltagare, klubbmästare blev Charlotte Erngren & Lisa. I rally hade vi sex deltagare, klubbmästare blev Anja Skog & Rosie. Grattis till alla tre!

Vi har haft två officiella tävlingar sedan förra mötet, en söktävling och en lydnadstävling. Vi kommer att ha lydnadstävlingar 15-16 november i ridhus.

Klubben har fått en ny lydnadschampion, Krydds Dolly med Anja Skog.

TS kommer att ha möte 29 oktober.

TS / Anja Skog

 


Rapport från TS till klubbmöte 2014-09-17

TS har inte kunnat samla sig till ett möte, men det finns behov av det så vi ska försöka hitta ett nytt datum.

Vi hade ett medlemsmöte 3/9 då vi diskuterade regelrevideringarna som ska träda i kraft 2017 i brukset, lydnaden och rallyn. Anteckningarna med våra synpunkter på remissen ang brukset och planerna på att internationalisera alla lydnadsklasser är inskickade till distriktet, som kommer att ha ett möte 21/9. På detta möte kommer Gullevi Bergqvist och Robert Lundin att representera Flens BK.

Träningshelgen 14-15 juni med Madde Daleo blev uppskattad. Vi ska försöka ordna en ny träningshelg senare i höst, om intresset håller i sig bör vi ha en dag eller helg varje halvår med extern instruktör.

För att öka intresset för att tävla kan vi ha studiecirklar under vintern på olika teman, t.ex tävlingspsykologi. Kom gärna med förslag.

Vi har fortfarande behov av att utbilda funktionärer, fr.a inom brukset.

Flen vann derbyt mot Katrineholm 3 juni – hurra för oss. Fast det var agilityns förtjänst, äras den som äras bör!

Vi har blivit tvungna att flytta vårt KM till onsdagen den 24/9 eftersom vi inte kunde hitta domare vare sig till brukset, lydnaden eller rallyn. Agilityn genomförde KM som planerat, stort grattis till Anders Hellmér & Raffel! Vi är måna om att hålla ihop KM i alla grenar, därför var det tråkigt att det nu blev splittrat, men nästa år ska vi se till att KM genomförs samlat. Fördelen med det nya datumet är att det har tillkommit anmälningar, det verkar som om det är fler som har möjlighet att delta en vardagkväll än en lördag.

Vi har genomfört vårens och sommarens tävlingar som planerat. Stort tack till alla som har hjälpt till på dessa, ett speciellt tack till gräsklippargänget som har hållit planerna fina.

Två tävlingar förtjänar att omnämnas extra. Dels arrangerade Flen och Katrineholm tillsammans DM i bruks och lydnad 29 maj – 1 juni. Samarbetet fungerade bra, vi kommer förmodligen att samarrangera fler tävlingar framöver, även på klubbnivå. IPO hade inga anmälda, så den grenen ställdes in. Flen deltog inte med några ekipage i brukset men med ett ekipage i lydnaden, Anja Skog & Krydds Dolly, som kom på andra plats.

Den andra tävlingen som bör omnämnas är Violcupen 16-17 augusti. Flen debuterade med att arrangera en lydnadscup, och den blev mycket uppskattad av de tävlande. Detta första år blev det inte så många anmälningar, ca 20 per dag, men med ett gott rykte och ett flyttat datum så tror vi att tävlingen kommer att växa. Cupvinnare 2014 blev ett hemmaekipage, Charlotte Erngren & Sibbofjärdens Lisa, stort grattis!

Flen och Katrineholm planerar eventuellt att samarrangera Violcupen i framtiden, och att kanske införa en rallylydnadscup också. Om det blir så är tanken att klubbarna växlar så att vartannat år har Flen lydnadscupen och vartannat år har vi rallylydnadscupen.

SM i Bruks 29 – 31 augusti genomfördes i Nynäshamn, och från vår klubb ställde tre funktionärer upp och hjälpte till: Mia Cangren Malmberg och Anja Skog var på sekretariatet och Åsa Lind skötte en filmkamera.

Flens BK har fått en ny lydnadschampion: Anja Skog & Krydds Dolly, grattis till oss!

TS / Anja Skog

 


Rapport från TS till styrelsen 2014-08-11

Flen vann derbyt mot Katrineholm 3 juni. All heder till agilityn, det var deras förtjänst!

Vi har haft tre officiella tävlingar sedan förra mötet, två kvällstävlingar i lydnad och en appelltävling. Det var dåligt med anmälningar till lydnaden, men på appellen hade vi 15 spår.

Närmast ska vi genomföra Violcupen 16-17 augusti och KM 6 september. Några av oss kommer även att jobba med SM Bruks 29-31 augusti.

TS kommer att ha möte 2 september.

Vi vill kalla till ett extra medlemsmöte 3 september kl 18 för att gå igenom regelrevideringarna inför 2017. (Vårt ordinarie medlemsmöte ligger efter inlämningstidens utgång, dessutom går det säkert åt en hel kväll till diskussionen.)

TS / Anja Skog

 


Rapport från TS till styrelsen 2014-06-02

Vi har haft en intensiv tävlingsperiod sedan förra styrelsemötet. Vi har haft egna tävlingar i spår och rapport, vi har arrangerat DM i lydnad och bruks tillsammans med Katrineholm och vi har genomfört en rallylydnadstävling.

Flen stod som arrangör för lydnaden, rapporten och söket på DM, medan Katrineholm stod som arrangör för spåret och skyddet. IPO:t blev inställt pga 0 anmälda... En stor eloge till Mia Cangren Malmberg för allt arbete hon lade ner på detta DM!

Från Flen deltog Anja Skog & Krydds Dolly i lydnad med silver som resultat.

Kommande tävlingar är kvällstävlingarna i lydnad 11-12 juni och appellspåret 29 juni. Det är även dags att förbereda inför Violcupen 16-17 augusti.

Dessutom har vi vårt årliga derby Flen-Katrineholm den 3 juni, en inofficiell tävling där även rallylydnaden är med från i år. Flen har tillräckligt många anmälda för att täcka alla fyra grenarna, så NU TAR VI DOM!!! :-)

Mia Cangren Malmberg deltog på D-TS-möte 19 maj och fastställde tävlingsprogrammet för 2015. Nyköping kommer att arrangera DM bruks och lydnad. Vår Violcup flyttas till 11-12 juli, eftersom den annars krockar med en stor internationell lydnadscup i Bro-Håbo (utanför distriktet, men det påverkar vilket är olyckligt i år).

Anja Skog och Mia Cangren Malmberg kommer att hjälpa till med sekretariatet på SM bruks i Nynäshamn 2014. Alla TS som ska arbeta med detta har kallats till möte i Flen 5 juni.

En studiecirkel i tävlingspsykologi pågår.

Träningshelgen med Madde Daleo 14-15 juni är fulltecknad. Åskådare kan fortfarande anmäla sig.

Vi kommer inte att skicka någon på domarutbildning i rallylydnad, men vi hoppas att andra klubbar i distriktet kan göra det. För närvarande finns det en nyutbildad domare i Sörmland så det kommer att bli bättre så småningom.

TS / Anja Skog

 

Rapport från TS till styrelsen 2014-05-05

Vi har genomfört en dubblerad elitspårtävling med 20 starter.

På lördagen inträffade det två incidenter: En tävlande kom in på fel spår och plockade pinnar, så vi fick göra två omspår. Sedan attackerade en tävlandes hund tyvärr en annan, så vi blev tvungna att göra en anmälan om oacceptabelt beteende. Ett resultat ströks och den hund som blev påflugen skadades och kunde inte fullfölja tävlingen. Av 10 startande bröt 5 efter spåren, 1 efter uppletandet pga skada och 1 blev diskad. 3 blev kvar till prisutdelningen.

På söndagen flöt allt på som det skulle, men 6 bröt efter spåren så det blev 4 kvar till prisutdelningen.

Arrangemanget var det inget fel på och alla funktionärer gjorde en utmärkt insats hela helgen, stort tack!

Kommande officiella tävlingar är lägre och högre spår 17 maj, rapport 18 maj, DM 29 maj – 1 juni samt rally 1 juni. Tyvärr finns det få anmälningar till DM. Kommande inofficiell tävling är derby Flen-Katrineholm 3 juni.

En studiecirkel i tävlingspsykologi startar 12 maj.

Träningshelgen med Madde Daleo 14-15 juni är nästan fulltecknad. Det finns en hundplats kvar (den är tingad halvt om halvt) men vi tar emot obegränsat med åskådare.

TS / Anja Skog

 

Rapport från TS till klubbmöte 2014-04-16

TS har haft möte 26 mars 2014.

Vi har genomfört en rallylydnadstävling med ca 200 starter.

Vi har fem egna domarskrivare i rallylydnad nu och de flesta tävlingssekreterarna har kompletterat med rallylydnaden. Vi har fortfarande behov av att utbilda tävlingsledare och domare i bruks.

Klubbens egna spårläggare kommer att utbildas vid behov. En ny studiecirkel i tävlingspsykologi startar inom kort.

Vi har lagt förslag på tävlingsdatum 2015.

Årets derby Flen-Katrineholm kommer att gå av stapeln i Katrineholm 3 juni. Årets KM kommer att arrangeras 6 september.

TS och träningskommittén kommer tillsammans att arrangera en träningshelg med extern instruktör i juni. Förslag Madde Daleo 14-15 juni.


Vi har en ny rapportbana och eventuellt även en ny sökruta.

TS / Anja Skog


Info från TS 2013

Minnesanteckningar TS-Möte 28 november 2013

Närvarande; Mia, Anja, Kristina, Cecilia, Lilian

Anja ska tillfråga ett antal personer om utbildning för domarskrivare i rallylydnad

Tävlingssekreterare skall kompletteras med rallylydnad. Anja och Yvonne i Katrineholm skall försöka få ner en person för "kortkurs".

Föregående minnesanteckningar gicks igenom.

Mia och Yvonne Hull skall titta på och ta fram ett nytt vandringspris till Derbyt

Även småpriser till grensegrare

Vi bör kanske ha lite priser att dela ut till KM mästare på tävlingsdagen förutom pokaler som delas ut vid årsmötet.

Ta fram spårläggare var uppdrag till Mia, Bertil och Gullevi

Anja berättade om Viol-Cupen

Verksamhetsberättelse och plan uppdaterades. Anja mailar ut efter renskrivning.

Budgeten 2014 gjordes i grova drag.

Anja drar igång en cirkel på temat Tävlingspsykologi med underlag av Niina Svartbergs bok och föreläsning.

Rolf har lovat ha en cirkel om "allmän hundkunskap"

Anja kollar med Gullevi om mer samarbete med HUS.

Hur säkrar vi upp att vi tar vara på dom som är intresserade av tävling efter avslutad kurs?

Nya uppsättningar av Rallylydnadsskyltar behövs tryckas ut. Mia och Lilian har färgskrivare. Den som gör detta får ersättning i form av skrivarpatroner.

Anja föreslog att vi skulle försöka ha träningsdagar i Vallahallen. Och även kortkurser i vinter.

Vid pennan

Mia

 


Revidering av statuter

(2013-10-14)

Tävlingsverksamheten

Vi har haft sök den 15 september med 8 startande varav 4 fullföljde, av dessa blev två uppflyttade och en fick cert.

Vi har haft lydnad den 6 oktober med 28 startande varav 15 fick 1 priser. Från Flen tävlade Johanna Seger i klass 1 och 2 med 1 priser i båda klasserna. Reine Andersson tog sitt tredje 1 pris i klass 1, stort grattis till LP1. Helen Smedberg fick också 1 pris i klass 1 och Angelica Adolfsson fick 3 pris i klass 1. Grattis till alla duktiga hemmaekipage!

Klubbmästerskap

En arbetsgrupp bestående av Mia Cangren Malmberg, Rolf Melin och Bertil Hall har föreslagit en revidering av reglerna för KM i bruks, se bilaga. De reviderade statuterna ska behandlas av styrelsen och klubbmötet i november och antagas på årsmötet i februari. Arbetsgruppen föreslår även att de inledande raderna om medlemsskap och tävlingsklubb införs som gemensamma bestämmelser i statuterna för alla grenar.

Derbystatuter

Arbetsgruppen från Flen som ska diskutera statuterna med Katrineholm består av Sonja (bruks), Anja (lydnad) och Michaela (agility).

Rallylydnad har inte meddelat någon representant.

TS-möte

Vi hade ett möte 18 september, då vi bestämde följande:

 • Varje tävling ska ha en utvärderingsträff.

 • Vi vill behålla uppletanderutan i hästhagen. (Mia har fått detta godkänt av Arvidsson.)

 • Vi ska träffa Katrineholm i slutet av oktober för att diskutera derbyts statuter.

 • Mia ska skaffa ett nytt vandringspris till derbyt.

 • Agility respektive bruks ser över sina KM-statuter. Inledande bestämmelser ska införas.

 • Bertil, Mia och Gullevi ska ta fram en utbildning för spårläggare.

 • Vi behöver utbilda rallyfunktionärer.

 • Vi behöver bilda en kommitté som börjar jobba med Violencupen.

TS / Anja Skog

 


Grattis till våra nya klubbmästare!

(2013-09-02)

Tävlingsprogram 2014

DM lydnad ska vara 29 maj eftersom det är en röd dag, inte 28 maj som tidigare har sagts. DM bruks är 30 maj – 1 juni. Flen tar sök och rapport och Katrineholm spår och skydd.

Tävlingsverksamheten

Vi har haft lydnadstävlingar 17 augusti med 30 starter på förmiddagen och 25 starter på eftermiddagen. Det är tyvärr en halvering jämfört med hur det såg ut för några år sedan. Nästa tävling är sök den 15 september.

Klubbmästerskap

Vi genomförde KM den 1 september, glädjande nog hade vi ekipage i alla grenar.

Tack till alla funktionärer och STORT GRATTIStill alla klubbmästare:

Bruks – Madeleine Fantl & Maxi

Lydnad – Charlotte Erngren & Fendi

Rallylydnad – Elisabet Areskoug & Gossi

Agility – Marie Brännman Karlsson & Mach

TS-möte

Vi kommer att ha ett möte 18 september.

TS / Anja Skog

 


Flen blir medarrangör till DM 2014

(2013-08-05)

Förutom de tidigare meddelade förändringarna (bl.a. att Flen ska arrangera lydnads-DM) så kommer Flen och Katrineholm att tillsammans arrangera även bruks-DM sista helgen i maj 2014.

Tävlingsverksamheten

Vi har sedan förra styrelsemötet genomfört lydnadstävlingar 12-13 juni och appellspår 30 juni. Stort grattis till de som blev uppflyttade!

Klubbmästerskap

Vi planerar att genomföra vårt KM i alla grenar samtidigt den 1 september.

TS / Anja Skog

 


Lyckad rallylydnadstävling

(2013-06-10)

Stort grattis till Gunnel Landsberg som nu är tävlingssekreterare.

Cecilia Palmaer är utbildad TS för rallylydnadstävlingar. Nästa år blir det obligatoriskt att ha en tävlingssekreterare som har särskild utbildning för rallylydnad när man arrangerar tävling. Vi bör därför skicka våra nuvarande tävlingssekreterare på fortbildning.

Vi har fortfarande ett stort behov av att utbilda nya funktionärer inom allt - tävlingsledare, tävlingssekreterare, spårläggare... Ett problem är att för vissa uppdrag krävs det tävlingsmeriter.

Inom rallylydnad krävs det auktorisation för domarskrivaren, vi bör ha minst en för att hålla arvodeskostnaderna nere.

Tävlingsprogram 2014

Mia Cangren Malmberg och Anja Skog var på distriktets TS-möte 22 maj. Det blev några förändringar i våra tävlingsdatum:

 • 3-4 maj dubblerad tävling elitspår
 • Lägre- och högrespår istället för lydnad 17 maj
 • Flen arrangerar DM i lydnad 28 maj
 • Endast lydnad på cupen 16-17 augusti (vi strök rallyn)

Genomförda tävlingar

Vi har genomfört en lydnadstävling 18 maj med endast 10 startande totalt, en rapporttävling 19 maj med 9 startande och en rallylydnadstävling 1 juni med 61 startande ekipage. Det kunde ha startat fler i rallyn, vi lottade bort ekipage eftersom vi bara hade en domare och inte fick tag i någon mer.

Vi fick mycket beröm för bra arrangemang och god service av de tävlande på rallylydnaden, det var extra roligt eftersom det var vårt första arrangemang i den grenen.

Stort tack till alla som hjälpte till med tävlingarna! Vi blev även sponsrade av några lokala företag, stort tack till dom också!

Derby Flen - Katrineholm

Derbyt Flen – Katrineholm gick av stapeln i Flen 5 juni. Flen deltog med 5 ekipage i bruks (3 appell, 1 lägre och 1 högre), 5 ekipage i lydnad (2 i klass 1, 1 i klass 3 och 2 i elit) och 7 ekipage i agility.

Flen vann lydnaden, Katrineholm vann brukset och agilityn och blev även totalsegrare – men med minimal marginal, endast 0,04 poäng skilde våra klubbar åt i totalen av brukset och lydnaden.

Till nästa år funderar vi på att byta ut pokalen mot en ny, den vi har har tappat locket och den allmänna åsikten är att den är ganska anskrämlig.

Rallylydnaden bör vara med nästa år, detta år saknades det statuter. Över huvud taget bör båda klubbarna sätta sig tillsammans och föreslå uppdateringar av nuvarande statuter, införliva rallyn och fundera på om löptikar ska få delta i rallyn och agilityn. Arbetsgruppens förslag bör vara klart till respektive klubbs höstmöten för fastställande.

Klubbmästerskap

KM är preliminärt bestämt att vara 1 september. Klubbmötet uttryckte dock en önskan om att KM ska vara en lördag med lite festligheter på kvällen. Men 30 augusti krockar med Föreningarnas dag, då vi borde visa upp vår verksamhet för kommuninnevånarna istället. Förslag?

TS / Anja Skog

 


Planering av vår första rallylydnadstävling

(2013-05-13)

Vi hade ett möte för tävlingsförare och funktionärer 17 april. Tyvärr kom det inte så många, men några nya ansikten dök upp i alla fall och erbjöd sig att hjälpa till på tävlingar. Förslag som kom upp var att dela upp spåren på grupper av människor som fick ansvara för respektive spår.

Nya funktionärer

Cecilia Palmaer har utbildat sig till tävlingssekreterare i rallylydnad och Gunnel Landsberg håller på att bli TS i bruks och lydnad. Vi har ett stort behov av att utbilda nya funktionärer inom allt - tävlingsledare, tävlingssekreterare, spårläggare... Ett problem är att för vissa uppdrag krävs det tävlingsmeriter.

Tävlingsprogram 2014

Bertil har föreslagit en justering av 2014 års tävlingsprogram, så att inte elitspåren och lägre-högrespåren ligger på samma helg, detta skulle underlätta för funktionärerna. Mia och jag tar med oss det till distriktets TS-möte.

Genomförda tävlingar

Vi har genomfört spårtävlingar med 10 startande i Ekl, 6 i Hkl och 4 i Lkl.

I helgen har vi lydnadstävling och rapporttävling. Det är tyvärr ganska få anmälda till lydnaden.

Kommande tävlingar

1 juni kommer vi att ha klubbens första rallylydnadstävling någonsin. Vi har 94 anmälda ekipage (och ett som vill efteranmäla). Eftersom hälften av anmälningarna kom in de sista tre dagarna innan tävlingen stängdes jagar vi nu febrilt efter en domare till. Den domare vi har kan ta 60 ekipage, så lyckas vi inte hitta någon ledig måste vi tyvärr lotta bort många anmälda.

5 juni kommer vi att ha derbyt, detta år har vi det i Flen. Vi vill ha alla grenar med, men vet inte ännu om vi kan ha rallylydnad eftersom det visserligen inte behöver vara en riktig domare men ändå en som klarar av att döma.

TS / Anja Skog