Sektorer och kommittéer

Ansvarig för medlemsregistret Margareta Palmstierna 070-949 50 50 Mail
Hundägarutbildningssektorn Camilla Bermell 070-988 69 73 Mail
Tävlingssektorn Anja Skog
073-746 25 15
Mail
Ansvarig tävlingssekreterare Mia Cangren-Malmberg 0157-143 45, 070-321 60 65 Mail
Tjänstehundssektorn Åsa Lind (kontaktperson)
 070-266 12 16
Mail
Rasutvecklingssektorn Åsa Lind 0157-203 53, 070-266 12 16 Mail
Kökskommittén Åsa Lind
070-266 12 16 Mail
Anläggningskommittén Kent Lind 070-210 98 43 Mail
Webbmaster Anja Skog 073-746 25 15 Mail