SAMMANSTÄLLNING AV MEDLEMSENKÄT

GENOMFÖRD FÖR FLENS BRUKSHUNDKLUBB HÖSTEN 2015

 

Styrelsen för Flens Brukshundklubb tackar alla som har besvarat enkäten.

Eftersom frågorna var öppna har vi inte räknat antal personer utan antal svar, dvs en person kan ha givit flera svar.

Enkäten skickades ut till 141 personer och besvarades av 27, vilket innebär att 19 procent deltog.

 

NÄR BLEV DU MEDLEM?

2010 – 2015

58%

2005 – 2009

32%

Tidigare

10%

 

VARFÖR BLEV DU MEDLEM? - 32 svar

Ville gå kurs, aktivera hunden, träna nära andra hundar

56%

Närmaste klubb

16%

Trevlig klubb, blev väl bemött, fick hjälp, fick kontakt med andra hundägare

13%

Kände folk där innan, blev rekommenderad att gå med i Flens BK

9%

Vet ej, övrigt

6%

 

HUR KOMMER DET SIG ATT DU STANNAR KVAR SOM MEDLEM? - 32 svar

Trevligt, socialt, välkomnande, trivs, fått nya vänner, fått hjälp, bra läge

56%

Bra kurser, vill gå flera kurser

19%

Tävlar/har tävlat/kommer att tävla

9%

Vet ej, övrigt (ett svar är ”kommer inte att vara kvar”)

9%

Vill engagera mig/är engagerad med ideellt arbete för klubben

6%

 

VAD VILL DU HA UT AV KLUBBEN? - 42 svar

Kurser, nya tävlingsgrenar, olika aktiviteter, rådgivning och hjälp med egna hunden

43%

Kompisar, gemenskap, träningskamrater, sammanhållning

36%

Tillgång till klubbstuga, kök, träningsredskap, planer

12%

Vet ej, övrigt

7%

Tydlig information om allt som händer på klubben

2%

Kommentarer, förslag:

Bra sammanhållning mellan olika aktivitetsgrupper (ex agility-bruksfolk o liknande). Allas engagemang är lika mycket värt! En brukshundklubb idag är inte längre en klubb för bruksfolk utan en klubb för ALLA hundägare!

Fler kortkurser i olika aktiviteter, aktivering, tävlingslydnad, sök, agility, nosework, freestyle mm.

Inofficiella tävlingar med annorlunda tema där vardagslydnad och arbetsglädje premieras högre än perfektion.

 

VAD KAN DU GE TILLBAKA TILL KLUBBEN? - 32 svar

Ideellt arbete

59%

Visa uppskattning, vara en bra klubbkamrat

13%

Har inte tid att engagera mig nu

13%

Vet ej, övrigt

13%

Ingenting, känner mig utanför

3%

Enkäterna besvarades anonymt. Eftersom många har svarat att de vill engagera sig skulle vi i styrelsen bli väldigt glada om ni går in på hemsidan och fyller i ett formulär så att vi kan kontakta er när det behövs hjälp.

 

HUR SKA EN IDEALISK KLUBB VARA? - 43 svar

Välkomnande, trevlig, positiv, engagerad, delaktig, hjälpa varandra, brett kursutbud

56%

Alla har lika värde – hundraser, blandraser, aktiviteter, grenar, ambitioner

30%

Väl fungerande internt samarbete mellan alla sektorer och grenar

7%

Tillgång till stuga och kök, möjlighet att köpa fika, vattentoaletter

5%

Vet ej, övrigt

2%

Kommentarer, förslag:

Just nu känner jag besvikelse över att ingen verkar vilja ta itu med den ”splittring” som antyds gång på gång mellan olika aktivitetsgrupper.

Varm och välkomnande, såväl om du har en totalt hopplös gatukorsning, som om du har ett renrasigt SM-ämne. Om vi särskiljer medlemmar blir det aldrig en bra klubb. Dags att släppa tron om att alla börjar i brukshundklubben för att träna sin ”kommande elithund”.

Att alla kan samarbeta med varandra oavsett vilken gren vi tävlar eller tränar i. Något som skulle öka trivseln på våra träningar är att det fanns lite fika på klubben att köpa under träningarna.

När det kommer upp nya människor till klubben att någon kan gå fram och prata med dom så att dom känner sig välkomna och att dom får hjälp om dom behöver (är man nybörjare så vill man ju inte störa).

Välkomnande! Öppen för nya idéer. Öppen för andra aktiviteter än ren tävling.

En klubb är ingen utomstående företeelse, klubben är VI som medlemmar. Så det är upp till oss själva att se till att ha en bra klubb.

En klubb som värderar alla hund som människa som gren lika. Jag tror att det kanske är dags att byta till hundklubb istället för brukshundklubb.

Bra initiativ av er att skicka ut en enkät så här! En fest någon gång är inte heller fel, då blir ofta mer bekant med andra som man kanske inte ser annars. Det är också bra med träningsdagar och träningstävlingar då man kan få råd av dom som är mer erfarna på tävlingssidan. Vi tycker verkligen att Flens BK är en bra och trevlig klubb!

 

Läs sammanställningen i pdf-format här.