STORT TACK

till dig som har hjälpt till med årets tävlingar och/eller utställning:

  • Du som har gjort något INFÖR tävling/utställning, t ex klippt gräs, förberett för husvagnar, jagat sponsorer, sonderat marker för spår, sök eller rapport mm.
  • Du som har gjort något UNDER tävling/utställning, t ex tömt toaletter, varit domarskrivare, lagt spår, kokat kaffe, fotograferat mm.
  • Du som har gjort något EFTER tävling/utställning, t ex tagit ner tält mm.

DU ÄR GULD VÄRD!!!

Välkommen på julbord och utvärdering i klubbstugan 7 december kl 13.00.

I år gör vi ett knytis, alla som kommer får bidra med något till julbordet. Klubben betalar ingredienserna om du redovisar kvitto.

När du anmäler dig fyller du i vilken grupp du helst vill vara med i, när anmälningstiden har gått ut får du reda på vilka som ingår i din grupp så att ni kan fördela uppgifter emellan er. 

Vi behöver ha din anmälan senast 24 november för att hinna planera knytiset -
KLICKA HÄR!

VÄLKOMMEN!

Anmälan till julbord

Välkommen till julbord och utvärdering 7 december kl 13.