Anmälan till reservplats - Prova på specialsök 27 april 2019

Välkommen att anmäla dig till reservplats på Prova på specialsök 27 april 2019. 

Medlemmar i Flens BK har företräde vid anmälan innan 13 april.