Här kommer du snart att kunna läsa alla handlingar till årsmötet 20 februari 2021 klockan 11

Årsmötet kommer att genomföras digitalt. För att få inloggningsuppgifter måste du senast 10 februari anmäla dig som deltagare till sekreterare@flensbrukshundklubb.se. 

Välkommen till Flens Brukshundklubbs första digitala årsmöte! 

 

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår Flens Brukshundklubbs årsmöte 2021 att välja följande personer till styrelse och revisorer:
Ordförande Åsa Lind Omval 2021
Sekreterare Brittis Olofsson Omval 2021-2022
Ledamot Thomas Karlsson Omval 2021-2022
Ledamot Helene Apelqvist Fyllnadsval 2021
Suppleant Lena Ohlsson Nyval 2021-2022
       
Revisor Jan Alfredsson Omval 2021
Revisor Annika Wijkström Nyval 2021
Revisorsuppleant Cecilia Palmaer Nyval 2021

 

I valet av förslag på styrelsesuppleant har Benny Olsson inte deltagit. 

 

Följande personer har mandattid kvar:
Maria Mildh Vice ordförande 2021
Mia Cangren Malmberg Kassör 2021
Olle Park Ledamot 2021
Margareta Palmstierna Suppleant 2021

 

Förslag på suppleantordning:
1 Margareta Palmstierna
2 Lena Ohlsson

 

Anja Skog, sammankallande                    Hillevi Lööw                      Benny Olsson