Hjälp till på tävlingar 2021

Vill du hjälpa till på tävlingar? Det är roligt och lärorikt! Du tjänar dessutom poäng som du kan använda för att delbetala kurser mm (läs mer). Allas insats är viktig för klubbens arrangemang!

Nedanstående uppdrag kräver ingen tidigare erfarenhet:

 

Domarskrivare bruks och lydnad

Behövs 10/7, 11/7, 31/7, 1/8, 11/9 och 26/9:

Du går på lydnadsplanen med en domare som berättar vad du ska anteckna i de tävlandes protokoll.

 

Spårläggare

Behövs 31/7 och 1/8:

Du går ett skogsspår som är 1000-1500 meter (beroende på klass) och lägger ut pinnar i spåret. Spåret är snitslat på tävlingsdagen (du tar ner snitslarna). Du bör vara med och snitsla spåret någon vecka i förväg och prova på att gå det så att du inte tvekar om hur du ska gå på tävlingsdagen. Du får instruktioner och utbildning av spårchefen.

 

Sökfiguranter

Behövs 11/9:

Du gömmer dig på anvisad plats i skogen och är helt stilla och tyst, även när det kommer fram en hund till dig, tills det kommer fram en domare och säger att du ska komma fram. Du får ha med dig liggunderlag etc, men var noga med att ta med dig sådant därifrån varje gång du lämnar platsen. Du får inte bli rädd när det kommer fram en lös hund till dig, och du ska vara beredd på att vissa hundar markerar att de har hittat dig genom att sitta och skälla hos dig. Du kan bli instruerad att sitta/ligga öppet eller gömt i en täckt grop eller låda.

 

Inropare/hinderfixare rallylydnad

Behövs 7/8 och 8/8:

Du hjälper de tävlande att hålla reda på när det är deras tur att gå in på banan. Du höjer/sänker hinder enligt instruktioner på startlistan du har fått.

 

Köks- och serveringshjälp

Behövs 10/7, 11/7, 31/7, 1/8, 7/8, 8/8, 11/9 och 26/9:

Du hjälper till i köket. Alla funktionärer ska få lunch och de tävlande ska kunna köpa fika och lättare förtäring (typ mackor, toaster och på större tävlingar även hamburgare). Så länge viruset härjar sker all servering utomhus.

 

Övriga uppdrag

Behövs på Violcupen 10-11/7 och Rallycupen 7-8/8:

På större tävlingar (Violcupen och Rallycupen) kan det behövas protokollhämtare (från tävlingsbanan till sekretariatet), funktionärer till skämttävlingar, parkeringsvakter, papperskorgstömmare, dasstömmare osv.

 

Vad du än hjälper till med så är du GULD VÄRD!!!

Fyll i formuläret här intill, kryssa för de uppdrag du vill ha.

Funktionär 2021

Kryssa för de uppdrag du vill ha.